Poprzednia

ⓘ Kategoria:Działacze Akcji Katolickiej
                                               

Partia Centrum (Polska)

Partia Centrum – polska partia polityczna, powstała 3 kwietnia 2004 na kongresie założycielskim w Warszawie, której pomysł powołania pojawił się podczas spotkania byłych polityków Akcji Wyborczej Solidarność w dniu 8 listopada 2003 na zamku królewskim w Łęczycy, zorganizowanym przez byłego premiera Jerzego Buzka. 2 września 2008 partia została wyrejestrowana po tym, jak nie złożyła sprawozdania finansowego za 2007 rok.

                                               

Konfederacja Narodu

Konfederacja Narodu – polska organizacja konspiracyjna o charakterze polityczno-wojskowym działająca w latach 1940-1943. Utworzona w środowisku działaczy ONR-Falanga.

                                               

Front Odrodzenia Polski

Front Odrodzenia Polski – tajna organizacja katolicka stanowiąca kontynuację dzieła istniejącej w II Rzeczypospolitej Akcji Katolickiej podczas okupacji niemieckiej. Utworzona w Warszawie w drugiej połowie 1941 r. przez grupę katolików świeckich z Zofią Kossak-Szczucką i Witoldem Bieńkowskim na czele oraz duchownych. Celem Frontu było moralne odrodzenie Polski w myśl nauki katolickiej. działalność. FOP wydawał pisma "Prawda” i "Prawda Dnia”.

                                               

Podkarpacie Razem

Podkarpacie Razem – centroprawicowy komitet wyborczy wyborców startujący w wyborach samorządowych w 2002 w województwie podkarpackim. Wystartował do sejmiku województwa podkarpackiego oraz do rady powiatu rzeszowskiego. Komitet tworzyły partie polityczne – Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Społeczny i Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski – a także Wspólnota Samorządowa oraz osoby związane z NSZZ "Solidarność” i Akcją Katolicką. W tworzeniu komitetu początkowo brała też udział Liga Polskich Rodzin, jednak ostatecznie wystawiła ona własne listy. Podkarpacie ...

                                               

Rada Pomocy Żydom

Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj – polska humanitarna organizacja podziemna działająca w latach 1942–1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem "Żegota”.

                                               

Maria Smereczyńska

Ukończyła w 1978 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, po czym podjęła pracę w zawodzie lekarki. W latach 1997–2001 sprawowała mandat posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 bezskutecznie ubiegała się o reelekcję. Od 2000 do 2001 pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw rodziny w rządzie Jerzego Buzka. W latach 90. zasiadła we władzach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, została rzecznikiem tej organizacji.