Poprzednia

ⓘ Banding koloru
Banding koloru
                                     

ⓘ Banding koloru

Banding – zjawisko nienaturalnej prezentacji kolorów w grafice komputerowej. 24-bitowa głębia kolorów, która powinna być wystarczająca do renderowania obrazów w pełnym spektrum kolorów, w pewnych przypadkach jest niewystarczająca i powoduje zagrożenie wyświetlenia wyraźnej, nienaturalnej różnicy między przedstawianymi odcieniami tego samego koloru, widocznej przy wyświetlaniu naturalnego gradientu. Zjawisko bandingu występuje również w fotografii oraz druku cyfrowym.

Zjawisko dynamic false contouring to odmiana bandingu, występująca w materiałach wideo podczas dynamicznego przemieszczania się wyświetlanych obrazów.

                                     

1. Redukcja bandingu

Banding może wystąpić w każdym urządzeniu wyświetlającym obraz. Monitory, a w szczególności telewizory LCD oraz PDP plazmowe, wyświetlają typowo obraz z głębią 8 bitów, przypadających na każdą z 3 składowych koloru, co daje 256 poziomów odcieni szarości dla każdej składowej koloru przy próbkowaniu 4:4:2 łączna liczba wyświetlanych kolorów wynosi blisko 16.7 miliona. Powyższa liczba jest niekiedy niewystarczająca do oddania płynnej zmiany kolorów, więc producenci sprzętu stosują przetwarzanie danych wideo w przestrzeni barw o wyższej rozdzielczości. Typowo jest to 10, 12 lub 16 bitów na składową koloru, czyli odpowiednio rozdzielczość 30-, 36- lub 48-bitowa. Mimo to, nieliczni producenci, tacy jak Toshiba i Samsung w 2011 r., wprowadzili na rynek modele mające 48-bitową głębię koloru, niwelując niekorzystne zjawisko występowania nienaturalnych przejść tonalnych, czyli bandingu.

Banding koloru jest częściej zauważalny w relatywnie niskiej głębi koloru bits per pixel – bpp, czyli przy wartościach poniżej 256 kolorów 8 bpp, gdzie nie każdy odcień jest widoczny z powodu niewystarczającej liczby bitów informacji, aby móc je przedstawić. Jednym z rozwiązań tego problemu, prowadzącym do uzyskania gładkich przejść tonalnych, jest dithering polegający na dyfuzji części pikseli na granicy dwóch kolorów, tworząc łagodniejsze przejście jednego koloru w drugi. Banding jak każdy artefakt może zostać zniwelowany przez skaler wideo.

                                     

2. Znaczenie w DTP

Pasmowanie – wada druku obrazu ciągłotonalnego polegająca na tym, że zamiast jednolitych, "gładkich” przejść między kolorami widać stykające się obszary podobne do pasm o jednolitych kolorach.

Pasmowanie jest niezamierzonym efektem solaryzacji, gdy brak dostatecznej liczby półtonów potrzebnych w druku jest spowodowany nadmierną liniaturą w stosunku do rozdzielczości urządzenia. Pasmowanie może być również skutkiem niedopracowania niektórych programów DTP, które dają bardzo "brzydkie” gradienty z małą liczbą kolorów pośrednich, a raczej symulację gradientów, i nie zaleca się wtedy ich stosowania na dużych powierzchniach i przy dużych rozpiętościach skrajnych kolorów.