Poprzednia

ⓘ Business Motivation Model
Business Motivation Model
                                     

ⓘ Business Motivation Model

Business Motivation Model jest wykorzystywany w architekturze korporacyjnej jako część opisu organizacji. Stanowi schemat i strukturę do dalszego rozwoju, komunikowania i zarządzania wysokopoziomowym planem biznesowym organizacji w uporządkowany sposób. W szczególności BMM:

  • określa, jak wymienione elementy są ze sobą powiązane tj. określa relacje między elementami planu.
  • identyfikuje czynniki które motywują powstanie planu,
  • identyfikuje i definiuje elementy planu oraz
                                     

1. Elementy BMM

"BMM ujmuje wymagania biznesowe w różnych wymiarach w celu uzasadnienia w systematyczny sposób, dlaczego Biznes chce coś robić, do czego dąży, jak zamierza to osiągnąć oraz w jaki sposób ocenia rezultaty.”

Elementy BMM:

  • Influencers Wywierający wpływ: Mogą powodować zmiany, które wywierają wpływ na sposób, w jaki organizacja osiąga swoje cele albo jak korzysta ze środków. Wywierający wpływ są z definicji neutralni.
  • Ends Cele: Co w odróżnieniu od jak Biznes chce osiągnąć
  • Directives Dyrektywy: Reguły oraz polityki które ograniczają oraz wpływają na stosowanie dostępnych środków
  • Means Środki: Jak Biznes zamierza osiągnąć swoje cele
  • Assessment: Jest to osąd Wywierającego wpływ mający określone konsekwencje w zakresie zdolności organizacji do używania środków albo osiągania celów.
                                     

2. Historia BMM

BMM został stworzony przez Business Rules Group BRG

W 2005 podjęto decyzję o przekazaniu standardu do Object Management Group OMG

W sierpniu 2008 ukazała się wersja 1.0.

W maju 2010 wersja 1.1 specyfikacja została opublikowana.