Poprzednia

ⓘ Ulica Morawa w Katowicach
Ulica Morawa w Katowicach
                                     

ⓘ Ulica Morawa w Katowicach

Ulica Morawa w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec. Łączy ul. Obrońców Westerplatte z ul. Objazdową, ul. Adama Kocura, ul. Brynicy, ul. Józefy Kantorówny, ul. Osiedlową i ul. Przelotową. Kończy swój bieg za skrzyżowaniem z ul. Sosnowiecką.

                                     

1. Historia

W XIX wieku wzdłuż dzisiejszych ul. Morawa, ul. Wiosny Ludów i ul. Ludwika Zamenhofa powstało centrum osady Szopienice, a w zachodnim biegu ul. Morawa, w połowie XIX wieku − stara część Roździenia kolonia Traugott. Między 1860 a 1865 przy drodze wzniesiono kolonię robotniczą − familoki dla pracowników hut koncernu Georg von Giesches Erben kolonia Morawa.

Ulicę zaznaczono na mapie z 1903. Przed I wojną światową nosiła nazwę Sedanstraße.

W 1908 wybudowano nowy gmach szkolny, według projektu Gustawa Schmidta. Poświęcono go 28 czerwca 1910. Początkowo szkoła nosiła numer 3, następnie 8 i 44. W 1910 w szkole rozpoczęło naukę 605 uczniów. W latach 1914−1920 była to tylko szkoła żeńska. W 1921 w budynku swoją siedzibę miało dowództwo III powstania śląskiego pułkownika Kazimierza Zenktellera cywilny rząd powstańczy. W latach 1939−1945 szkoła nosiła imię nazisty Hansa Schemma.

Ulicą w 1922 wkraczało na Górny Śląsk wojsko polskie, z gen. Stanisławem Szeptyckim na czele, symbolicznie przejmujące teren na rzecz Polski.

Ulica w dwudziestoleciu międzywojennym i w latach 1945-1960 nosiła nazwy: część zachodnia - ul. Tadeusza Rejtana, część wschodnia − ul. Warszawska, a w czasach Polski Ludowej, po przyłączeniu Szopienic do Katowic w 1960 − ul. Franciszka Rybki. W latach siedemdziesiątych XX wieku w rejonie ówczesnej ul. Franciszka Rybki wzniesiono osiedle mieszkaniowe, składające się z dziesięciokondygnacyjnych bloków, zaprojektowane przez Aleksandra Horodeckiego. Od nazwy ulicy przyjęła się potoczna nazwa − "osiedle Rybki".

Uchwałą Rady Miasta Katowice 26 stycznia 1995 nazwę ul. Franciszka Rybki zastąpiono nazwą ul. Morawa. Nazwa kolonii Morawa, a później także ulicy, pochodzi od zarazy mór, jaka nawiedziła ten rejon w 1832. Obok budynku Szkoły Podstawowej nr 44 umieszczono pamiątkowy krzyż, na zbiorowej mogile ofiar zarazy. W 2009 obok szkoły powstał kompleks boisk sportowych.

W 2017 imieniem lekarza Edmunda Gryglewicza nazwano skwer w Szopienicach, położony w rejonie ul. Bednarskiej, ul. Brynicy i ul. Morawa.

                                     

2. Obiekty historyczne

Przy ul. Morawa znajdują się następujące historyczne obiekty:

 • kamienica mieszkalna ul. Morawa 24/24a, wzniesiona na początku XX wieku w stylu historyzmu ceglanego prostego/modernizmu;
 • dom w ogrodzie ul. Morawa 9, wybudowany na początku XX wieku w stylu historyzmu ceglanego prostego/modernizmu;
 • narożna kamienica mieszkalna z początku XX wieku ul. Morawa 46, wybudowana w stylu modernizmu/historyzmu;
 • domy w pierzejach ul. Morawa 3, 63, 65, 93, 95, 97, 99;
 • kamienica mieszkalna ul. Morawa 123, wzniesiona na początku XX wieku w stylu historyzmu ceglanego prostego.
 • dom mieszkalny z początku XX wieku ul. Morawa 5, wzniesiony w stylu historyzmu ceglanego prostego;
 • kamienny krzyż przydrożny z figurą, wybudowany w drugiej połowie XIX wieku, posiadający cechy stylu historyzmu;
 • kamienny krzyż przydrożny z figurą naprzeciw ul. Morawa 17, pochodzący z 1895, posiada cechy stylu neogotyckiego;
 • kamienica mieszkalna ul. Morawa 61, wzniesiona na początku XX wieku, posiada cechy stylów: historyzmu, modernizmu, secesji;
 • kamienica mieszkalna z końca XIX wieku ul. Morawa 30, wybudowana w stylu historyzmu ceglanego prostego;
 • dom mieszkalny ul. Morawa 45, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku w stylu historyzmu ceglanego prostego;
 • budynek szkoły − obecnie Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Morawa 86, pochodzący z 1909, zaprojektowany przez Gustawa Schmidta, wybudowany w stylu modernizstycznym;
 • budynek ul. Morawa 114;
 • osiedle domów robotniczych ul. Morawa 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, wzniesione w latach 1860−1865, budynki posiadają elementy stylu historyzmu, niektóre współcześnie przebudowano;
 • domy mieszkalne ul. Morawa 47, 59, pochodzące z drugiej połowy XIX wieku, posiadają cechy stylu historyzmu;
                                     

3. Opis

W rejonie skrzyżowania ul. Józefy Kantorówny i ul. Morawa zlokalizowany jest mini-park. Ulicą prowadzi szlak rowerowy.

Wzdłuż ulicy w latach siedemdziesiątych XX wieku powstały bloki mieszkalne. Według badań z 2007 udział powierzchni zabudowanej w powierzchni całego osiedla wynosi 9%, wskaźnik intensywności zabudowy netto − 0.82 WIZ; średnia ważona liczby kondygnacji to 9.11.

Przy ulicy swoją siedzibę mają: NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II "EMC Silesia" Sp. z o.o. ul. Morawa 31, Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Morawa 86, Uczniowski Klub Sportowy "Junga" ul. Morawa 119, Ochotnicza Straż Pożarna Szopienice ul. Morawa 119a, sezonowe kąpielisko "Morawa" z boiskiem do piłki plażowej ul. Morawa 119, firmy i przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, administracja osiedla "Szopienice". Ulicą kursują autobusy KZK GOP.