Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydział Zarządzania UŁ utrzymuje ścisłe kontakty z ośrodkami naukowymi w wielu krajach oraz z organizacjami rządowymi i środowiskowymi, na rzecz których pracownicy wykonują opinie i ekspertyzy. Współpraca z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi umożliwia wymianę doświadczeń pomocnych w procesie dydaktycznym i zwiększa potencjał naukowo-badawczy. Efektami współpracy międzynarodowej są badania naukowe, udział nauczycieli akademickich w konferencjach oraz wspólne projekty badawcze.

W 2013 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi najwyższą, wyróżniającą, ocenę instytucjonalną. Była to pierwsza tak wysoka ocena dla wydziału z obszaru nauk społecznych w Polsce.

Wydział Zarządzania UŁ posiada kategorię naukową A.

                                     

1. Władze

 • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju: prof. dr hab. Ewa Walińska
 • Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia: dr hab. Maciej Turała
 • Dziekan Wydziału Zarządzania: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
                                     

2. Struktura

 • Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości
 • Katedra Rachunkowości
 • Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase
 • Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
 • Centrum Przedsiębiorczości
 • Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina
 • Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce
 • Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa
 • Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
 • Centrum Metod Organizacji i Zarządzania
 • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
 • Sekcja ds. informatyki
 • Dział Nauki i Studiów Doktoranckich
 • Katedra Informatyki
 • Centrum Rozwoju Dydaktyki
 • Katedra Zarządzania
 • Katedra Marketingu
 • Katedra Logistyki
 • Centrum Analiz Biznesowych
 • Centrum Badań Nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją
 • Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
 • Biuro Dziekana
 • Dział Administracji i Komunikacji
 • Strukturę organizacyjną Wydziału Zarządzania stanowią
 • Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania
 • Centrum Mikser Inteligentnych Technologii
 • Biblioteka
                                     

3. Koła naukowe

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje studentom możliwość rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań, przy Wydziale Zarządzania funkcjonują następujące koła naukowe:

 • Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA
 • Studenckie Koło Naukowe Marketingu MarkeTEAM
 • Studenckie Koło Naukowe Fascynacji Ekspansją Internetowych Mediów SKN FEIM
 • Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej "BIZAKTYWNE"
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego Stratolog
 • Studenckie Koło Naukowe Globalni
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics
 • Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem Personalni
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw
                                     

4. Rada Biznesu

Od 2003 roku przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje Rada Biznesu, zrzesza ona przede wszystkim lokalnych liderów województwa łódzkiego.

 • Współpraca z absolwentami Wydziału Zarządzania dla praktyki
 • Współpraca z Wydziałem Zarządzania w obszarze procesu dydaktycznego
 • Wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznego i praktycznego zarządzania
 • Udział w realizacji programu praktyk zawodowych dla najzdolniejszych studentów Wydziału Zarządzania
 • Cele i założenia Rady Biznesu to
 • Przygotowanie wraz z Wydziałem Zarządzania oferty konsultingowej i szkoleniowej dla członków Rady Biznesu.
 • Wspieranie i członkostwo w inicjatywach studenckich
                                     

4.1. Rada Biznesu Skład Rady Biznesu

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
 • Deloitte
 • PZU
 • Marvel Hyundai, Marvel Kia Motors, Marvel Media
 • DACHSER Intelligent Logistics
 • Velg
 • Gatta
 • Infosys
 • PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi
 • PKO Bank Polski
 • Ceramika Paradyż
                                     

4.2. Rada Biznesu Partnerzy roku

Od początku swojego istnienia Rada Biznesu przyznaje tytuł Partnera Roku – w uznaniu za wszelki wkład wniesiony ze strony partnerów biznesowych w funkcjonowanie i rozwój Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł zwyczajowo jest przyznawany w trakcie Gali Absolwenta. Dotychczas uhonorowane zostały firmy:

 • 2005: PZU SA
 • 2006: PKO BP SA
 • 2008: BP POLSKA
 • 2013: Infosys BPO Poland Sp. z o.o.
 • 2010: PGE S.A.
 • 2017: Santander Universidades
 • 2012: Gatta
 • 2016: DACHSER Intelligent Logistics
 • 2018: Santander Universidades
 • 2007: Bank Zachodni WBK
 • 2015: BZ WBK Grupa Santander
 • 2014: PKO Bank Polski
 • 2011: DACHSER
 • 2019: DACHSER Intelligent Logistics
 • 2004: Philips Lighting Pabianice SA
 • 2009: Infosys BPO Poland Sp. z o.o.

Rozwój relacji z biznesem i instytucjami publicznymi, które wspierają nas swoją wiedzą, umożliwia tworzenie unikalnych programów dla studentów oraz aktualizację programów nauczania do potrzeb rynku pracy.                                     

5. Wydarzenia

Gala Absolwenta

Gala Absolwenta to wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego, władze Wydziału, a przede wszystkim absolwenci studiów I – go II – go stopnia. Wydział Zarządzania już od 2005 roku nadaje temu przedsięwzięciu uroczystą oprawę, czyniąc moment rozdania dyplomów istotnym dla każdego absolwenta tego Wydziału.

Podczas Gali oprócz uroczystego wręczania dyplomów przyznawane są także indywidualne wyróżnienia dla studentów Wydziału Zarządzania, którzy w trakcie studiów odznaczali się wybitnymi osiągnięciami w nauce, bądź intensywną pracą na rzecz Wydziału. Ważną część uroczystości stanowi, co roku ogłoszenie wyników nagród, przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym – tzw. WuZetek. Tymi nagrodami zostają uhonorowani wykładowcy, którzy szczególnie wyróżniają się sposobem prowadzenia zajęć oraz zostają zapamiętani przez studentów jako osoby podchodzące do swego zawodu z pasją i zaangażowaniem. Przyjęty jest również zwyczaj wręczania w trakcie Gali Absolwenta tytułu Partnera Roku, dla firmy z Rady Biznesu Wydziału Zarządzania, która w ciągu ostatniego roku wyróżniła się swoim zaangażowaniem we współpracę z Wydziałem. Oficjalną część Gali kończy pamiątkowe zdjęcie absolwentów Wydziału Zarządzania zgromadzonych na patio.                                     

5.1. Wydarzenia Plener malarski

To cykliczna impreza skierowana zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów sztuki, dla których inspirację stanowi tętniący życiem, nowoczesny budynek Wydziału Zarządzania. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełniać jest wykonanie w dniu imprezy dzieła, które pozostaje tematycznie związane z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy pleneru podchodzą do tej imprezy poważnie, w większości prezentując budynek w różnorodnych pod względem formy i techniki wykonania pracach. Niektórzy tworzą różnobarwne wariacje na temat Wydziału, inni portretują na jego tle przyszłych menedżerów, zaś dla miłośników martwej natury wymarzonym obiektem do utrwalenia na płótnie są malownicze okolice Wydziału. Najlepsze prace zostają, co roku uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

26 maja 2011 roku na terenie Wydziału Zarządzania UŁ już po raz drugi stanęli w szranki młodzi ludzie, którzy wcielali w życie swoje artystyczne umiejętności.

                                     

5.2. Wydarzenia Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych

12 i 13 czerwca 2014 r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbył się Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych pod hasłem "Perspektywy kształcenia w ekonomii i zarządzaniu”. Wydarzenie było jednym z kluczowych elementów obchodów tegorocznego Jubileuszu 20-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, który jest świętem całej społeczności wydziałowej. W dwudniowych obradach wzięli udział dziekani i prodziekani wydziałów zarządzania i ekonomicznych uczelni publicznych w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, środowisk opiniotwórczych, pracodawców i instytucji wspierających.

Zjazd Dziekanów rozpoczął wykład inauguracyjny gościa specjalnego, eksperta w dziedzinie zarządzania i twórcy teorii metafor prof. Garetha Morgana z York University pt.: Complexity, Turbulence and Change: Some Implications for Business Education.

Pierwsza sesja koncentrowała się wokół wyzwań stojących przed jakością kształcenia na polskich uczelniach. W dyskusji nad systemami jakości kształcenia, które mogą stanowić wyróżnik i decydować o przewadze konkurencyjnej uczelni ważny głos zabrał m.in. prof. Marek Lisiński z Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W programie obrad znalazła się także debata z przedstawicielami środowiska pracodawców, którzy opowiedzieli o swoich oczekiwaniach wobec absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Przedstawiciele praktyki gospodarczej zgodzili się w kilku kwestiach: pracodawcy potrzebują absolwentów, dla których nauka nie stanowi problemu, otwartych na nowe wyzwania, kreatywnych, z ukształtowanymi wartościami i postawą etyczną, ze znajomością języków obcych. Warto podkreślić, że z ich wypowiedzi wynikało, iż rynek pracy nie zawsze potrzebuje "gotowych” specjalistów w każdej dziedzinie, ale osób które chcą uzupełniać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.

Panel dyskusyjny dotyczący związków kształcenia z praktyką podsumowała Dziekan Wydziału Zarządzania, która jednoznacznie wskazała na konieczność zacieśniania tych relacji, ale tylko jeśli obie strony wykażą odpowiedni stopień zaangażowania. Wina za niedostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy nie leży tylko i wyłącznie po stronie środowiska akademickiego, mówiła prof. Ewa Walińska, gdyż przedstawiciele praktyki gospodarczej, którym zależy na uzyskaniu długofalowych efektów powinni także zaangażować się w proces projektowania oferty dydaktycznej i sposobu prowadzenia zajęć.

Drugi dzień Zjazdu zakończyła sesja poświęcona problemom finansowania szkół wyższych, w której nie zabrakło trudnych pytań dotyczących m.in. dydaktyki, finansowania badań naukowych młodej kadry dydaktycznej czy odpłatności za drugi kierunek studiów. Adresatem tych pytań był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Ratajczak, który zaakcentował potrzebę dalszych reform systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego.

Obrady Dziekanów podsumowała prof. Ewa Walińska, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, która podziękowała za aktywny udział wszystkim obecnym na sali przedstawicielom wydziałów zarządzania i ekonomicznych polskich uczelni publicznych. Pani Dziekan podkreśliła, że Zjazd Dziekanów był momentem, w którym Wydział Zarządzania UŁ może pochwalić się osiągnięciami zarówno z zakresu kształcenia, jak i w obszarze naukowym, w tym wyróżniającą oceną instytucjonalną i kategorią naukową A, co stanowi podstawę do dalszego rozwoju mającego na celu umacnianie jego pozycji na mapie ośrodków akademickich w Polsce. Spotkanie stanowiło dla wszystkich uczestników doskonałą okazję do dyskusji nad kierunkiem rozwoju kształcenia akademickiego w zakresie zarządzania i ekonomii w okresie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu szkół wyższych w Polsce.

                                     

5.3. Wydarzenia Dni Kariery

Przedsięwzięcie realizowane przez międzynarodową organizację studencką AIESEC mające na celu zaznajomienie studentów z ofertami na rynku pracy, a także ich bezpośredni kontakt oraz wymianę informacji z potencjalnymi pracodawcami promującymi oferty swoich firm. Projekt ten składa się z dwóch części: targów pracy, praktyk i staży oraz Akademii Umiejętności. Dni Kariery umożliwiają studentom porównanie ofert pracy, znalezienie właściwego profilu firmy odpowiadającego ich umiejętnościom i zainteresowaniom. Pierwsze targi pracy miały miejsce przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Handlowej w roku 1992.

Akademia Umiejętności to seria bezpłatnych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez firmy szkoleniowe, firmy biorące udział w targach pracy oraz organizacje. Celem Akademii Umiejętności jest właściwe przygotowanie studentów do poszukiwania pracy, jak również rozwój ich biznesowych umiejętności.

Łódzkie Dni Kariery mają miejsce na Wydziale Zarządzania. W ostatniej edycji w 2011 roku, swoje oferty pracy, praktyk i staży zaprezentowało ponad 30 firm polskich i zagranicznych.