Poprzednia

ⓘ Iszkoszim (góry)
                                     

ⓘ Iszkoszim (góry)

Iszkoszim – pasmo górskie w południowo-zachodnim Pamirze, na południu Tadżykistanu. Rozciąga się na długości ok. 90 km i biegnie wzdłuż prawego brzegu rzeki Pandż. Najwyższy szczyt, Majakowskij, osiąga wysokość 6096 m n.p.m. Występują zlodowacenia. Pasmo zbudowane głównie z gnejsów, amfibolitów i innych prekambryjskich skał metamorficznych. Zbocza porośnięte roślinnością pustynną i stepową. W głębokich dolinach rzecznych występują zarośla jałowca. Pasmo znane z gorących źródeł mineralnych.