Poprzednia

ⓘ Komitet Badań Naukowych
Komitet Badań Naukowych
                                     

ⓘ Komitet Badań Naukowych

Komitet Badań Naukowych – zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.

KBN został ostatecznie włączony w struktury ministerstwa 5 lutego 2005, stając się jej Radą Nauki. Jego ostatnim przewodniczącym był profesor Michał Kleiber, który równocześnie był ministrem nauki. Struktury KBN przeszły do ministerstwa w formie nieco zmienionej, choć w zasadniczych zrębach Rada Nauki jest w dużym stopniu kopią struktur KBN.

Najważniejszą częścią działania KBN było rozdzielanie niemal całości środków finansowych przeznaczanych przez budżet państwa na rozwój i utrzymanie nauki w Polsce. KBN rozdzielał pieniądze na tzw. cele statutowe uczelni i państwowych instytutów naukowych, na rozwój infrastruktury naukowej biblioteki, sieci komputerowe itp., organizował wymianę międzynarodową oraz uczestniczył w pracach związanych z integracją Polski z Unią Europejską. Do zadań KBN należało bezpośrednie finansowanie badań naukowych w postaci grantów. Granty te stanowiły w latach 1991–2005 znaczną część środków budżetowych na naukę ok 30%, a polityka ich przyznawania określała w dużym stopniu kierunki rozwoju nauki w Polsce.

Rolę decyzyjną w KBN pełnił jej komitet, w którym większość 13 osób z 19 mieli przedstawiciele środowisk nauki. Organami komitetu było 12 zespołów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami nauki. Członkowie tych zespołów byli wybierani przez wszystkich pracowników nauki w Polsce, posiadających minimum stopień naukowy doktora. Członkowie tych zespołów mieli decydujący wpływ na przyznawanie grantów na określone projekty badawcze.

                                     

1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

 • Witold Karczewski 22 marca 1991 – 6 marca 1995
 • Przewodniczący KBN kierujący Urzędem Komitetu Badań Naukowych 22 marca 1991 – 6 marca 1995
 • Przewodniczący KBN kierujący Urzędem Komitetu Badań Naukowych 7 lutego 1996 – 31 października 1997
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący KBN kierujący Urzędem Komitetu Badań Naukowych 7 marca 1995 – 7 lutego 1996
 • Aleksander Łuczak 7 marca 1995 – 31 października 1997
 • Andrzej Wiszniewski 31 października 1997 – 19 października 2001
 • Przewodniczący KBN, Minister Nauki kierujący Urzędem Komitetu Badań Naukowych 19 października 1999 – 19 października 2001
 • Przewodniczący KBN kierujący Urzędem Komitetu Badań Naukowych 31 października 1997 – 19 października 1999
 • Przewodniczący KBN, Minister Nauki i Informatyzacji kierujący Ministerstwem Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 5 lutego 2005
 • Michał Kleiber 19 października 2001 – 5 lutego 2005
 • Przewodniczący KBN, Minister Nauki kierujący Ministerstwem Nauki i Informatyzacji 1 kwietnia 2003 – 2 maja 2004
 • Przewodniczący KBN, Minister Nauki kierujący Urzędem Komitetu Badań Naukowych 19 października 2001 – 1 kwietnia 2003
                                     
 • informacji naukowej jest traktowana jako jej część skupiona na problematyce działalności informacyjnej w nauce, dotyczącej wyników badań naukowych i służącej
 • technologiczny Komitet Badań Naukowych KBN Integracja europejska wobec wyzwań ery informacyjnej postindustrialnej konferencja naukowa grudzień 1996:
 • Ocena i inicjowanie badań naukowych dotyczących zarówno wiary religijnej jako ważnego zjawiska w ludzkim świecie, jak i badań dotyczących istotnych
 • stycznia 1991 likwidacja Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń, utworzenie Komitetu Badań Naukowych 22 marca 1991 Powołanie: Witolda Karczewskiego
 • promieniowania z materią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań naukowych związanych z promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym promieniowaniem
 • Komitet Centralny Narodowy KCN tajny organ kierowniczy obozu czerwonych, działał od czerwca 1862 roku w Warszawie. Wyłoniony został z Komitetu Miejskiego
 • Członkami komitetów naukowych PAN oprócz członków Akademii są wybitni naukowcy danej dyscypliny reprezentujący szkoły wyższe, placówki naukowe PAN, instytuty
 • prawa, historii doktryn polityczno - prawnych oraz badania nad kulturą prawną. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem
 • Nauki w Warszawie komitetów naukowych problemowych i narodowych powiązanych tematycznie z wydziałami sieć jednostek naukowych działających w ramach
 • opozycyjne inicjatywy: Studenckie Komitety Solidarności, Towarzystwo Kursów Naukowych Wolne Związki Zawodowe, Komitety Samoobrony Chłopskiej. Chronił ich
 • CREST - Komitet Badań Naukowo - Technicznych. CREST - odmiana twardziny medycyna

Użytkownicy również szukali:

komitet nauk organizacji i zarządzania, międzynarodowy komitet nauk historycznych,

...
...
...