Poprzednia

ⓘ Czasopisma filozoficzne
Czasopisma filozoficzne
                                     

ⓘ Czasopisma filozoficzne

English version: List of philosophy journals

Czasopisma filozoficzne jako forma literatury naukowej powstały w końcu XVII wieku. Początkowo czasopisma, które zawierały słowo "Filosofia” w swych tytułach, poświęcone były naukom przyrodniczym zob. np. Philosophical Magazine.

Czasopisma z dziedziny filozofii we współczesnym znaczeniu słowa powstały w XVIII wieku w Niemczech, następne zaś we Francji. W drugiej połowie XIX wieku do krajów, które miały swoje czasopisma filozoficzne, przyłączyły się Stany Zjednoczone, Włochy, Rosja i Polska. W latach 1900–1914 własne czasopisma filozoficzne pojawiają się w Czechach, Hiszpanii i Irlandii.

Wraz z rosnącą liczbą czasopism filozoficznych wzrastać zaczyna ich specjalizacja. Pojawiają się pisma z dziedziny różnych działów filozofii oraz czasopisma konkretnych nurtów filozoficznych np. Mind. Rozpoczęto także wydawanie czasopism poświęconych wyjątkowo któremuś z wielkich filozofów.

                                     

1.1. Wybrane czasopisma filozoficzne W języku angielskim

 • Forum Philosophicum
 • Ethics in Progress
 • Hume Studies
 • Mind
 • Peitho. Examina Antiqua
 • Acta Philosophica Fennica
 • Berkeley Studies
                                     

1.2. Wybrane czasopisma filozoficzne W innych językach

W języku czeskim
 • Reflexe. Časopis pro filosofii a teologii
 • Filosofický časopis
W języku rosyjskim
 • Woprosy fiłosofii
W języku estońskim
 • Studia Philosophica Estonica
W języku fińskim
 • Ajatus
                                     
 • jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę. Celem czasopisma Semina Scientiarum
 • Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne periodyk naukowy poświęcony filozofii i adresowany do środowiska akademickiego, publikowany przez Wyższą
 • Przegląd Filozoficzno - Literacki czasopismo filozoficzne i literackie, wydawane od 2002 w Warszawie. Redaktorem naczelnym Przeglądu jest Stanisław
 • Análisis Filosófico argentyńskie czasopismo filozoficzne Jest organem drukowanym Argentyńskiego Towarzystwa filozofii analitycznej. Od chwili założenia
 • filozoficznych w znanych filmach, relacje z wydarzeń filozoficznych omówienia i recenzje książek o tematyce filozoficznej kalendarium filozoficzne
 • Hume Studies czasopismo filozoficzne specjalnie poświęcone życiu i twórczości Davida Hume a. Wydawane jest przez Towarzystwo Hume owskie. Ukazuje się
 • przez Wydział Filozoficzny UPJPII. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII. Oficjalną stroną czasopisma zawierającą także
 • od 2006 r. redaktorem naczelnym pisma jest Paweł Łuków. Pełne archiwum czasopisma dostępne jest na zasadach otwartego dostępu. Strona internetowa Etyki
 • Berkeley Studies czasopismo filozoficzne otwartego dostępu o życiu i twórczości George a Berkeleya, założone w 1977 roku przez E. J. Furlonga i Davida
 • Kant - Studien czasopismo filozoficzne poświęcone filozofii Immanuela Kanta. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym od 1897 do 1922 roku był
 • Ethics in Progress polskie otwarte naukowe czasopismo filozoficzne poświęcone etyce, ukazujące się w wersji elektronicznej, głównie w języku angielskim

Użytkownicy również szukali:

filozofia nauki czasopismo, kwartalnik filozoficzny, przegląd filozoficzny, studia filozoficzne czasopismo,

...
...
...