Poprzednia

ⓘ Piggybacking
                                     

ⓘ Piggybacking

Piggybacking – forma kooperacji eksportowej, polegająca na współpracy z innym lokalnym bądź zagranicznym podmiotem w celu wykorzystania jego kanałów dystrybucji.

Partnerem w piggybackingu jest często większy i bardziej umiędzynarodowiony podmiot, którego asortyment nie konkuruje a często jest komplementarny z firmą, z którą dokonuje współpracy. Eksporter podczas piggybackingu zachowuje niezależność w zakresie kształtowania elementów takich jak marka, cena, reklama itp.

Piggybacking ma zwykle charakter przejściowy i stanowi bardziej szczególny wariant strategii dystrybucji niż osobną strategię marketingową.