Poprzednia

ⓘ Aglomeracja olsztyńska
                                     

ⓘ Aglomeracja olsztyńska

Aglomeracja olsztyńska – aglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, która obejmuje miasto centralne Olsztyn oraz niektóre gminy powiatu olsztyńskiego. Pozostałymi miastami aglomeracji są: Barczewo, Dobre Miasto, Olsztynek.

Według projektu ESPON obszar funkcjonalny Olsztyna FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 r. zamieszkiwało 222 tys. osób.

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji olsztyńskiej obejmujący Olsztyn oraz 7 gmin z powiatu olsztyńskiego. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 241 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia w 2002 r., współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

                                     

1. Współpraca samorządów

23 października 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy samorządów i powołano do życia Radę Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Deklaracje działania na rzecz rozwoju aglomeracji podpisali: prezydent Olsztyna, starosta powiatu olsztyńskiego, a także wójtowie i burmistrzowie gmin: Barczewo, Purda, Dywity, Jonkowo, Gietrzwałd, Stawiguda, Kolno, Biskupiec, Jeziorany, Olsztynek, Dobre Miasto i Świątki.