Poprzednia

ⓘ Hotel Jałta w Pradze
Hotel Jałta w Pradze
                                     

ⓘ Hotel Jałta w Pradze

Hotel Jałta – hotel zlokalizowany w Pradze, przy Placu Wacława.

Hotel został zbudowany w miejscu, w którym stał jeden z 3 domów, zbombardowanych w 1945 na tym placu przez Armię Czerwoną w trakcie działań powstania praskiego, znanego też pod określeniem rewolucji majowej. Pierwsza koncepcja przewidywała wybudowanie w tym miejscu hotelu III kategorii.

Obiekt stanowi przykład późnego czeskiego socrealizmu. Został zbudowany w latach 1954‒1958, według projektu Antonína Tenzera, zaproszonego do udziału w pracach przez prezydenta Antonina Zapotockiego. Był to najbardziej znamienity projekt tego architekta. Budynek skorzystał z uniwersalnych wzorów stylu socrealistycznego, który był popularny w wielu krajach centralnej i wschodniej Europy w początku lat 50. XX wieku. Detal fasady uzupełniono jednak bogatym wystrojem rzeźbiarskim, czerpiącym z czeskiego stylu narodowego lat 20. XX wieku. Wnętrza hotelowe wykonane były z wyjątkowym przepychem. Po oddaniu do użytku był to najbardziej reprezentacyjny hotel w Pradze, niejednokrotnie goszczący najwyższych zagranicznych dostojników partyjnych i państwowych.

Hotel wyposażono na poziomie −2 w schron atomowy na 250 osób. Przewidywano, iż będzie pełnił rolę szpitala Sztabu Generalnego, z około 30 osób personelu, lub miejscowej siedziby sztabu Układu Warszawskiego. Nie był używany od ponad 20 lat.; w 1997 wykreślony z rejestru tego rodzaju obiektów. Do dnia dzisiejszego nie odkryto tajnego wejścia do schronu z ulicy Politických vězňu.

W przeszłości budynek ten służył różnym celom, m.in. w latach 70. mieściła się w nim ambasada RFN.

                                     
  • państw, które w przyszłości mają wejść w skład bloku Trzeciej Europy W marcu np. Beck polecił wystosować ostrą notę pod adresem rządu w Pradze domagając

Użytkownicy również szukali:

...
...
...