Poprzednia

ⓘ Waldemar Sługocki
Waldemar Sługocki
                                     

ⓘ Waldemar Sługocki

Waldemar Jan Sługocki – polski politolog, urzędnik państwowy i samorządowy oraz polityk, od 2010 do 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, poseł na Sejm VII i IX kadencji, senator IX kadencji.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2002 na tej samej uczelni na podstawie rozprawy zatytułowanej Interwencjonizm państwowy w polskiej polityce rolnej w procesie integracji z Unią Europejską uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a następnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania tego uniwersytetu na którym objął stanowisko profesora. W październiku 2015 został kierownikiem Zakładu Polityki Regionalnej.

Od 1997 zatrudniony w administracji publicznej, początkowo w urzędzie wojewódzkim w Zielonej Górze, a od 1999 w urzędzie marszałkowskim województwa lubuskiego. W 2007 objął stanowisko zastępcy burmistrza Żagania. W 2008 powrócił do urzędu marszałkowskiego jako dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego, a następnie jako dyrektor departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2 marca 2010 powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Został członkiem Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2011 z ramienia tego ugrupowania został wybrany do Sejmu. Kandydując w okręgu lubuskim, otrzymał 6465 głosów. 21 października 2011, na swój wniosek, został odwołany ze stanowiska w rządzie. W Sejmie VII kadencji był członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji, wiceprzewodniczącym Zespołu Poselskiego ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, członkiem Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry, Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, Parlamentarnego Zespołu Polska-Afryka-Bliski Wschód Gospodarka i Rozwój, Parlamentarnego Zespołu ds. Sportów Motorowych oraz Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej.

7 stycznia 2015 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia PO w okręgu nr 20. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 61 018 głosów. W listopadzie 2015 zakończył pełnienie funkcji wiceministra. W Senacie został zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości, Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry oraz Parlamentarnego Zespołu Sportowego.

W 2017 został wybrany na przewodniczącego regionu lubuskiego Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2019 uzyskał ponownie mandat posła na Sejm, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej i otrzymując 29 580 głosów.

                                     

2. Publikacje

  • Wokół współczesności. Politologia, prawo, ekonomia współredaktor, Wyd. Organon, Zielona Góra 2008.
  • Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego red., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
  • Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
  • Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.