Poprzednia

ⓘ Deficyt bilansu obrotów bieżących
                                     

ⓘ Deficyt bilansu obrotów bieżących

Deficyt bilansu obrotów bieżących – wartość nadwyżki wydatków danego kraju z tytułu bilansu handlowego i obrotów usługami, bilansu odsetek i dywidend na rzecz inwestorów zagranicznych, bilansu wydatków rządowych, bilansu transferów prywatnych i oficjalnych – nad wpływami z tych samych tytułów.

Deficyt bilansu obrotów bieżących prowadzi do deficytu w majątku netto kraju, co musi zostać zrównoważone poprzez napływ kapitału spoza jego granic.