Poprzednia

ⓘ Aglomeracja częstochowska
                                     

ⓘ Aglomeracja częstochowska

Aglomeracja częstochowska – aglomeracja w północnej części województwa śląskiego, której miasto centralne stanowi Częstochowa a strefę podmiejską część gmin z powiatów: częstochowskiego i kłobuckiego.

                                     

1.1. Koncepcje aglomeracji częstochowskiej Aglomeracja według P. Swianiewicza oraz U. Klimskiej

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska scharakteryzowali aglomerację częstochowską jako obszar do którego należało miasto Częstochowa oraz 15 okolicznych gmin. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 393 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych do Częstochowy, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia w 2002 r., współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

                                     

1.2. Koncepcje aglomeracji częstochowskiej Obszar funkcjonalny

Według programu ESPON obszar funkcjonalny Częstochowy FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 r. zamieszkiwało 365 tys. osób.