Poprzednia

ⓘ Aglomeracja opolska
                                     

ⓘ Aglomeracja opolska

Aglomeracja opolska – obszar o intensywnej zabudowie i dużym zagęszczeniu ludności w centralnej części województwa opolskiego, którego miasto centralne stanowi Opole.

Według programu ESPON obszar funkcjonalny Opola FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 r. zamieszkiwało 285 tys. osób.

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska scharakteryzowali aglomerację opolską jako obszar do którego należało miasto Opole oraz 7 gmin: gmina Dąbrowa, gmina Komprachcice, gmina Dobrzeń Wielki, gmina Turawa, gmina Ozimek, gmina Chrząstowice, gmina Tarnów Opolski. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 212 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych do Opola, gdzie uwzględniono saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia w 2002 r., współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

W sierpniu 2010 r. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Opolskiego przedstawiając system osadniczy województwa do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Opolskiego wyznaczył także zakres obszarowy aglomeracji opolskiej z Opolem i wszystkimi 18 gminami w dwóch powiatach: opolskim i krapkowickim. Przy jej wyznaczaniu nie uwzględniono delimitacji gmin.

W 2011 r. wiceprezydent Opola – Arkadiusz Wiśniewski zaproponował powołanie Związku Gmin Aglomeracji Opolskiej, który stanowiłby pole wspólnych dyskusji oraz zabierałby głos w sprawach ważnych dla Opola i gmin sąsiadujących.