Poprzednia

ⓘ Cykl operacyjny przedsiębiorstwa
                                     

ⓘ Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa – liczba dni, jakie upływają od momentu poniesienia wydatków na działalność operacyjną do momentu uzyskania wpływów ze sprzedaży produktów lub usług. Jest to okres, w którym wprowadzona do procesów gospodarczych gotówka wraca do przedsiębiorstwa ponownie w formie gotówki. W celu zmniejszenia kosztu kapitału i przyspieszenia jego rotacji, należy w miarę możliwości dążyć do skracania cyklu operacyjnego.

Długość cyklu operacyjnego wyznacza suma cyklu zapasów i okresu spłaty należności:

cykl operacyjny = cykl zapasów + okres spłaty należności {\displaystyle {\text{cykl operacyjny}}={\text{cykl zapasów}}+{\text{okres spłaty należności}}}

Cykl rotację zapasów oblicza się według wzoru:

cykl zapasów = średni poziom zapasów ogółem ∗ 365 przychody netto ze sprzedaży {\displaystyle {\text{cykl zapasów}}={\frac

Cykl konwersji gotówkowej powinien oscylować wokół zera.