Poprzednia

ⓘ Asso (związek artystów)
                                     

ⓘ Asso (związek artystów)

Asso lub ARBKD – zjednoczenie artystów założone w 1928 roku w Berlinie i Dreźnie, do którego należeli głównie ultralewicowi członkowie powstałej w 1924 grupy Die Abstrakten.

Przewodniczącym Asso, do którego należeli oprócz artystów również graficy użytkowi i fotograficy, był Max Keilson. Członkowie grupy preferowali sztukę partyjną, realistyczną i przykładali wielką wagę do agitacji politycznej. Wiodącą osobowością był Oskar Nerlinger. Grupa Die Abstrakten istniała nadal wewnątrz Asso tworząc kierunek przedmiotowo-konstruktywistyczny o socjalnej podbudowie.

Pierwsza wystawa Asso odbyła się w 1929 w berlińskim Europahaus. Grupa drezdeńska ponad 30 członków, kierowana była w 1930 przez Herberta Gute. należeli do niej m.in. Lea i Hans Grundig, Fritz Skade i Curt Querner.

Również w innych miastach niemieckich powstawały podobne grupy. W Lipsku ok 30 członków szczególną troską otaczano twórczość amatorów. W 1932 Konferencja Krajowa Asso zdecydowała o zmianie nazwy na Bund Revolutionärer Bildender Künstler BRBKD – Związek Rewolucyjnych Artystów Niemieckich. W 1932 jego członkowie wzięli udział w wielkiej berlińskiej wystawie sztuki, ale ich obrazy zostały przez policję usunięte, choć udało się te prace jednak pokazać na wystawie specjalnej. W tym czasie stowarzyszenie liczyło 400–500 członków. Na skutek zmian politycznych w 1933 dojście Hitlera do władzy działalność związku została zabroniona, a część działaczy przeszła do podziemia.