Poprzednia

ⓘ Gospodarka Islandii
                                     

ⓘ Gospodarka Islandii

Gospodarka Islandii opierała się tradycyjnie na rybołówstwie, które nadal stanowi prawie połowę udziałów w islandzkim wywozie towarów. W ostatnich latach dołączyły do niego dwa ważne sektory: produkcja aluminium i turystyka.

W 1994 r. weszło w życie Porozumienie EOG, które zapewnia Islandii, jak i innym państwom EFTA udział w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Islandia przyjęła większość przepisów dotyczących czterech swobód.

W latach dziewięćdziesiątych w Islandii rozpoczął się proces deregulacji, liberalizacji i dywersyfikacji gospodarki; w ten sposób powstał duży sektor finansowy. W wyniku nadmiernego ryzyka, braku wystarczającego nadzoru sektora finansowego i dużych banków – w porównaniu z krajową gospodarką – islandzki sektor bankowy upadł w 2008 r. na fali globalnego kryzysu finansowego.

Korona islandzka znacznie straciła na wartości, co spowodowało wysoką inflację, nastąpił wzrost bezrobocia i spadek cen aktywów; wiele przedsiębiorstw stanęło w obliczu bankructwa, a konsumpcja gospodarstw domowych zmalała.

W ramach przeciwdziałania kryzysowi Islandia przedsięwzięła różne środki. Trzy główne banki zostały znacjonalizowane, zrestrukturyzowane i dokapitalizowane. Wprowadzono zabezpieczenia bilansu płatniczego ograniczające międzynarodowy przepływ kapitału, aby zapobiec wypływowi obcej waluty i dalszej dewaluacji islandzkiej korony. Podniesiono również podatki, wprowadzono nowy, trójfilarowy system podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmniejszono niektóre świadczenia socjalne, takie jak urlop macierzyński i ojcowski oraz zasiłki na dzieci. Ograniczono także wydatki publiczne na edukację i opiekę zdrowotną. Ucierpiało na tym wiele islandzkich gospodarstw domowych, które straciły znaczną część oszczędności i/lub dochodu.

Islandzki rynek pracy jest w perspektywie średnio- i długookresowej raczej elastyczny, charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami udziału w rynku pracy, dość młodym wiekiem i dobrym wykształceniem osób czynnych zawodowo oraz solidną bazą zasobów naturalnych, obejmującą bogate obszary połowowe i obfite odnawialne źródła energii.

                                     
  • przedsiębiorstw do ministerstw gospodarki. Gospodarka ustalała ceny dla producentów i konsumentów towarów, tym samym gospodarka radziecka była alternatywą dla rynku
  • ocenił postępy Islandii na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Zaznaczył konieczność dostosowania przepisów rybołówstwa Islandii do zasad rynku
  • w drodze umów bilateralnych W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Islandii Norwegii i Liechtensteinu, a także, posiadający status obserwatorów, reprezentanci
  • przygodach Dirka Pitta. Jej akcja rozgrywa się na morzu i lądzie, w Arktyce, na Islandii i Stanach Zjednoczonych. Szef NUMA, admirał James Sandecker, odwołuje z
  • Administracji Finanse i Rachunkowość Wydział Ekonomii Ekonomia Gospodarka i Zarządzanie Publiczne Gospodarka Przestrzenna Logistyka tytuł zawodowy inżyniera Logistyka
  • dotkniętym skutkami wybuchu. Aktuellt 1973. K G Bertmarks förlag, 1973, s. 97 - 104. ISSN 0343 - 6993. geografia Islandii wulkany Islandii Surtsey Heimaey
  • północ Osobny artykuł: Geografia Norwegii. Norwegia jest drugim po Islandii najsłabiej zaludnionym krajem europejskim. Średnia gęstość zaludnienia
  • liczba osób w sumie około 1 tys. pochodzących z innych krajów: głównie Islandii Grenlandii, a także z Polski. Ponad 1 4 całej populacji w tym niemal
  • Szetlandy, Orkady, Hebrydy, wyspa Man, niektóre wybrzeża Szkocji, Irlandii i Islandii Normanowie także założyli osady na Grenlandii, odkryli Amerykę Północną

Użytkownicy również szukali:

islandia gospodarka 2018,

...
...
...