Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego




Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Powstał w 1954.

                                     

1. Struktura

 • Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego – kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
 • Katedra Prawa Polskiego – kierownik: ks. dr hab. Piotr Ryguła prof. UKSW. Inni samodzielni pracownicy nauki: dr hab. Helena Pietrzak prof. UKSW.
 • Katedra Prawa o Posłudze Nauczania – kierownik: ks. dr hab. Jan Krajczyński prof. UKSW. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW
 • Katedra Teorii i Norm Ogólnych Kanonicznego – kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. dr hab. Tomasz Gałkowski prof. UKSW
 • Katedra Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła – kierownik: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Katedra Prawa o Posłudze Uświęcania – kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski
 • Katedra Historii Prawa Kanonicznego – kierownik: ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski prof. UKSW. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. dr hab. Wojciech Necel prof. UKSW
 • Katedra Kanonicznego Prawa Karnego – kierownik: ks. dr hab. Marek Saj prof. UKSW
 • Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego – kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski
 • Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego – kierownik: ks. prof. dr hab. Józef Wroceński. Inni samodzielni pracownicy nauki: s. dr hab. Bożena Szewczul prof. UKSW
 • Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich oraz innych Kościołów i Wspólnot Kościelnych – kierownik: dr hab. Urszula Nowicka prof. UKSW
 • Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego – kierownik: vacat. Inni samodzielni pracownicy nauki: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
                                     

2. Poczet dziekanów

 • 2012-2020 – ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak.
 • 1969–1972 – ks. prof. dr hab. Ignacy Subera
 • Od 2020 – Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW
 • 1972–1975 – ks. prof. dr hab. Marian Żurowski
 • 1960–1969 – ks. prof. dr hab. Marian Myrcha
 • 1987–1993 – ks. prof. dr hab. Julian Kałowski
 • 1954–1960 – ks. prof. dr hab. Stefan Biskupski
 • 1984–1987 – o. dr hab. Stanisław Ferdynand Pasternak
 • 1996–1999 – ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski
 • 1999–2005 – ks. prof. dr hab. Julian Kałowski
 • 1993–1996 – ks. dr hab. Jerzy Syryjczyk prof. ATK
 • 2005–2012 – ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW
 • 1975–1978 – ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański
 • 1978–1984 – ks. prof. dr hab. Tadeusz Pawluk