Poprzednia

ⓘ Kategoria:Religia w Gorzkowie
                                               

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie – parafia rzymskokatolicka w Gorzkowie w powiecie krasnostawskim. Jedna z najstarszych parafii należących do dawnego dekanatu krasnostawskiego. Od 1987 należy do dekanatu Krasnystaw – Zachód w archidiecezji lubelskiej. Do roku 1805 była częścią diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego. Była konsekrowana dwukrotnie – pierwszy raz w 1406 przez arcybiskupa halickiego Jakuba Strepę, drugi raz w 1647 przez biskupa sufragana chełmskiego Mikołaja Świrskiego.

                                               

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzkowie

Parafia polskokatolicka ówcześnie Kościół ten nazywał się Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w Gorzkowie została założona w 1927 przez ks. Jana Naumiuka z Tarnogóry. Powstała na tle walki między ludnością wsi powiązaną z ruchem ludowym a proboszczem parafii rzymskokatolickiej oskarżanym o zdzierstwo i sprzyjanie posiadaczom ziemskim. Parafia posiada nieotynkowany kościół murowany wybudowany ze składek parafialnych. W 1952 parafia liczyła 211 wiernych, w 1954 – 500, w 1959 – 150, a w 1965 – 224 wiernych, w tym 45% bezrolnych, 45% małorolnych i 10% średniorolnych chłopów. Od 2009 probosz ...

                                               

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie-Osadzie

Kościół świętego Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Krasnystaw – Zachód archidiecezji lubelskiej. Obecna świątynia została ufundowana przez ówczesnego właściciela Gorzkowa, Stanisława Gorzkowskiego i wzniesiona w 1623 roku. Pomimo wielu remontów i rozbudowy budowla zachowała pewne cechy typowe dla późnego renesansu. W 1647 roku kościół został konsekrowany przez biskupa Mikołaja Świrskiego. W 1828 roku rozebrana została wieża frontowa, grożąca zawaleniem. W 1885 roku budowla została rozbudowana poprzez powiększenie nawy dwuprzęsłowej o ...

                                               

Dekanat żółkiewski

Dekanat żółkiewski – dekanat diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem część obszaru województwa lubelskiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Żółkiewce.

                                               

Dekanat Bochnia Wschód

Dekanat Bochnia Wschód – dekanat w diecezji tarnowskiej. Powstał w 1998 roku w wyniku podziału dotychczasowego, istniejącego od XVIII wieku, dekanatu bocheńskiego.

                                               

Parafia św. Jakuba Apostoła w Żółkiewce

Parafia polskokatolicka św. Jakuba Apostoła jest parafią dość młodą, powstałą w 1955 na tle sporu między rzymskokatolickim wikarym a proboszczem, który zarzucał wikaremu, że pobiera zbyt niskie opłaty za posługi duszpasterskie. Część parafian opowiedziała się za wikarym i wraz z nim przeszła na łono Kościoła Polskokatolickiego. Proboszczem organizującej się parafii został wyznaczony ks. mgr Jerzy Dunin, dotychczasowy proboszcz parafii w Maciejowie. Pierwszą Mszę św. w języku polskim, odprawił on we wsi Koszarsko, drugą i trzecią we wsi Gany, a następne Msze św. odprawiane już były w kaplic ...

Cmentarz żydowski w Gorzkowie
                                               

Cmentarz żydowski w Gorzkowie

Cmentarz żydowski w Gorzkowie – kirkut społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Gorzków. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał. Ma powierzchnię 0.5 ha. Znajduje się w południowej części miejscowości. Został zniszczony podczas II wojny światowej. Przypuszczalnie nie zachowały się żadne nagrobki.