Poprzednia

ⓘ Pułki artylerii ludowego Wojska Polskiego
                                     

ⓘ Pułki artylerii ludowego Wojska Polskiego

Pułki artylerii ludowego Wojska Polskiego - pułki artylerii ludowego Wojska Polskiego, w latach 1943-1989.

Kursywą zaznaczono jednostki mobilizowane na czas wojny. Symbol ® oznacza rozformowanie, natomiast strzałki - przeformowanie lub przemianowanie.

 • 158 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 62 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 9 Pułk Artylerii Haubic → 73 pah
 • 122 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 72 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 33 Pułk Artylerii Haubic → 33 pa
 • 124 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 3 pplot
 • 132 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 113 Pułk Artylerii Haubic → 36 dah → 113 pa
 • 9 Drezdeński Pułk Artylerii → 9 omt → 16 pappanc
 • 39 Pułk Artylerii Haubic → 33 dah
 • 69 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 86 paplot
 • 26 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 4 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 126 Pułk Artylerii Przeciwpancernej → 80 dappanc
 • 55 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 55 pplot
 • 36 Pułk Artylerii Lekkiej → 105 dah → 36 pa
 • 49 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 156 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 32 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 119 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 55 Drezdeński Pułk Artylerii → 9 pa
 • 64 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej → 64 spa OPK → 16 spa OPK
 • 127 Pułk Artylerii Haubic
 • 103 Pułk Artylerii Haubic
 • 30 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 98 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 15 Pułk Artylerii Przeciwpancernej frontu
 • 28 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 148 Zapasowy Pułk Wojsk OPL
 • 60 Samodzielny Pułk Artylerii Przeciwlotniczej MW → 60 BA OPK → 4 BA OPK → 4 BR OP
 • 33 Pułk Artylerii Lekkiej → 33 pah
 • 139 Pułk Artylerii Ciężkiej → 139 paa
 • 27 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 41 Gdański Pułk Artylerii Lekkiej 16 DP → 41 pah
 • 7 Pułk Artylerii Haubic → 73 pah
 • 80 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 90 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 51 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 1 Berliński Pułk Artylerii Haubic → 1 pa
 • 82 Pułk Artylerii Ciężkiej → 27 dac
 • 3 Samodzielny Pułk Artylerii OPL → 3 spa OPK
 • 59 Zapasowy Pułk Artylerii → 76 mpa
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej → 39 pah
 • 53 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 110 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 29 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 40 Pułk Artylerii Lekkiej → 40 pa
 • 93 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 83 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 88 paplot
 • 130 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 28 Rez. DZ
 • 102 Pułk Artylerii Haubic → 1 pah
 • 34 Pułk Artylerii Lekkiej → 34 pah
 • 135 Pułk Artylerii Ciężkiej
 • 85 Pułk Artylerii Ciężkiej → 28 dac
 • 80 Pułk Artylerii Ciężkiej → 26 dac
 • 34 Pułk Artylerii → 4 pa
 • 37 Łużycki Pułk Artylerii w Kędzierzynie-Koźlu → 37 omt
 • 39 Pułk Artylerii
 • 17 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 84 paplot
 • 2 Pułk Artylerii → 2 pa Leg → 2 pam → 2 pa Leg.
 • 14 Samodzielny Armijny Pułk Artylerii Przeciwlotniczej V 1944 → 1 DAPlot
 • 25 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 3 Samodzielny Pułk Artylerii OPK → 77 paplot
 • 79 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 88 paplot
 • 79 Samodzielny Pułk Artylerii OPK → 79 spr OP
 • 118 Pułk Artylerii Ciężkiej → 118 paa
 • 52 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 96 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 159 Pułk Artylerii Ciężkiej → 16 BAA
 • 8 Pułk Artylerii Haubic → 73 pah
 • 40 Budziszyński Pułk Artylerii → 40 omt
 • 37 Łużycki Pułk Artylerii w Stargardzie Szcz. → 30 pam
 • 134 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 76 Warszawski Manewrowy Pułk Artylerii
 • 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 85 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 56 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 46 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 86 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 86 pa OPL
 • 60 Pułk Artylerii
 • 14 Samodzielny Pułk Artylerii OPK → 79 spa OPK
 • 118 Pułk Artylerii Armat
 • 43 Pułk Artylerii Lekkiej → 68 pah
 • 78 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 94 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 9 Bartoszycki Pułk Artylerii
 • 91 Wejherowski Pułk Artylerii Przeciwpancernej 1991-1995 → 17 pappanc 1995-1998 ®
 • 50 Pułk Artylerii Haubic → 70 pah
 • 123 Pułk Artylerii Haubic
 • 155 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 97 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 58 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 130 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 11 DZ
 • 2 Pułk Artylerii Lekkiej → 2 pa
 • 139 Pułk Artylerii Armat
 • 3 Kołobrzeski Pułk Artylerii → 3 omt
 • 77 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 88 paplot
 • 48 Pułk Artylerii Lekkiej → 68 pah
 • 22 Pułk Artylerii Lekkiej → 22 pa
 • 19 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 65 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 1 Berliński Pułk Artylerii → 9 pa
 • 88 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 12 daplot → 88 daplot → 83 daplot → 83 paplot → 8 pplot
 • 129 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 26 Rez. DZ
 • 74 Pułk Artylerii Haubic
 • 81 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 88 paplot
 • 68 Pułk Artylerii Haubic
 • 104 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 106 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 18 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 84 paplot
 • 87 Pułk Artylerii Haubic → 29 dah
 • 71 Pułk Artylerii Ciężkiej
 • 22 Pułk Artylerii → 5 pa → 5 pam → 5 pa
 • 89 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 16 Samodzielny Pułk Artylerii OPK
 • 67 Pułk Artylerii Ciężkiej → 33 BAC
 • 108 Zapasowy Pułk Artylerii
 • 41 Gdański Pułk Artylerii
 • 70 Pułk Artylerii Haubic
 • 3 Pułk Artylerii Ciężkiej → 5 pac
 • 54 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 63 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 16 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 84 paplot
 • 113 Pułk Artylerii → 13 pa
 • 95 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 23 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej
 • 1 Darnicki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 1 pplot
 • 10 Pułk Artylerii Haubic → 74 pah
 • 129 Samodzielny Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej → 26 BA OPK → 26 BR OP
 • 111 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 19 daplot → 111 paplot
 • 87 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 • 47 Pułk Artylerii Haubic → 70 pah
 • 77 Pułk Artylerii
 • 1 Berliński Pułk Artylerii Lekkiej 1943-1957
 • 14 Samodzielny Pułk Artylerii OPL → 14 spa OPK
 • 105 Pułk Artylerii Haubic
 • 5 Pułk Artylerii Ciężkiej → 5 BAC → 80 pac
 • 114 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 61 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 86 paplot
 • 3 Pułk Artylerii Lekkiej → 5 pal
 • 66 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 86 paplot
 • 21 Zapasowy Pułk Artylerii → 82 pac
 • 99 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 99 omt
 • 117 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 128 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 120 Pułk Artylerii Ciężkiej → 120 paa
 • 142 Pułk Reflektorów
 • 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 84 paplot
 • 46 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 101 Pułk Artylerii Przeciwpancernej → 14 pappanc
 • 105 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 34 Pułk Artylerii Haubic → 103 dah i 104 dah → 34 pah → 34 pa
 • 38 Pułk Artylerii Lekkiej → 37 pah
 • 73 Pułk Artylerii Haubic
 • 92 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 114 Pułk Artylerii Haubic
 • 144 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 114 Pułk Artylerii
 • 4 Pułk Artylerii → 4 pam
 • 14 Sudecki Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 42 Pułk Artylerii Lekkiej 1944 ®
 • 108 Pułk Artylerii Haubic
 • 112 Pułk Artylerii Ciężkiej → 112 paa
 • 148 Pułk Artylerii Ciężkiej
 • 24 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 109 Pułk Artylerii Haubic
 • 41 Gdański Pułk Artylerii Haubic → 41 dah → 41 pa
 • 116 Pułk Artylerii Haubic
 • 121 Pułk Artylerii Lekkiej → 126 pappanc
 • 131 Pułk Artylerii Haubic
 • 78 Zapasowy Pułk Artylerii
 • 112 Pułk Artylerii Armat → 31 BAA → 5 BAA
 • 133 Zapasowy Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 11 Pułk Artylerii Haubic → 74 pah
 • 31 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 33 Pułk Artylerii → 11 pa
 • 59 Pułk Artylerii
 • 157 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 • 45 Pułk Artylerii Lekkiej → 68 pah
 • 140 Pułk Artylerii Haubic
 • 5 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej → 5 pa → 3 pa
 • 44 Pułk Artylerii Haubic → 70 pah
 • 120 Pułk Artylerii Armat → 35 BAA → 115 dah
 • 42 Pułk Artylerii 1945-1946 ®
 • 131 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 31 Rez. DZ
 • 99 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej → 111 daplot → 99 paplot
 • 150 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 12 Pułk Artylerii Haubic → 74 pah
 • 13 Pułk Artylerii Samochodowej
 • 84 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 • 37 Łużycki Pułk Artylerii Lekkiej → 38 pal → 37 pah
 • 16 Pułk Artylerii
 • 75 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 86 paplot
 • 138 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 35 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 55 Pułk Artylerii Haubic → 55 i 95 dah
 • 82 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej → 75 paplot
 • 41 Pułk Artylerii Lekkiej 12 DP
 • 36 Pomorski Pułk Artylerii → 37 pa w Stargardzie Szcz.
 • 55 Pułk Artylerii Lekkiej → 55 pah
 • 37 Łużycki Pułk Artylerii Haubic → 37 pa w Kędzierzynie-Koźlu
 • 90 Pułk Artylerii Haubic → 30 dah → 30 dac

Użytkownicy również szukali:

...
...
...