Poprzednia

ⓘ Gubernia moskiewska
Gubernia moskiewska
                                     

ⓘ Gubernia moskiewska

Gubernia moskiewska – historyczna jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR, gubernia ze stolicą w Moskwie, obejmująca tereny w centrum Rosji europejskiej.

Utworzona przez Piotra I jako jedna z ośmiu guberni, na które podzielono państwo rosyjskie w 1708 roku. Na czele guberni stał gubernator.

W związku ze zmianami w podziale terytorialnym Rosji kilkakrotnie zmieniały się granice i powierzchnia guberni moskiewskiej 128.600 km.kw. w 1708 roku, 33.271 km.kw. w 1905 – już w 1713 powiększono ją o część zlikwidowanej wtedy guberni smoleńskiej. Gubernia graniczyła od północy i północnego zachodu z gubernią twerską, od północnego wschodu i wschodu z gubernią włodzimierską, od południowego wschodu z gubernią riazańską, od południa z gubernią tulską i kałuską, od zachodu z gubernią smoleńską.

Zlikwidowana w 1929 roku.

                                     

1.1. Podział w czasach imperium Okres podziału na prowincje

W czasach Piotra I gubernie dzieliły się na prowincje z wojewodami na czele, a prowincje na dystrykty z komisarzami ziemskimi, w miastach wprowadzono magistraty o kompetencjach sądowych i administracyjnych. Od 1719 roku gubernia moskiewska dzieliła się na 9 prowincji:

 • kostromską,
 • perejasławsko-riazańską,
 • kałuską,
 • suzdalską,
 • tulską,
 • włodzimierską
 • perejasławsko-zaleską,
 • juriewsko-polską,
 • moskiewską,
 • w 1727 r. do guberni moskiewskiej włączono dwie prowincje z guberni petersburskiej
 • uglicką
 • jarosławlską,
 • w 1775 r. dwa ujezdy guberni moskiewskiej włączono do namiestnictwa twerskiego, zachodnia część guberni weszła w skład namiestnictwa smoleńskiego wraz z gubernią smoleńską i częścią guberni biełgorodzkiej, w 1776 trzy ujezdy włączono do namiestnictwa kałuskiego, w 1777 jeden ujezd do namiestnictwa tulskiego, północna część guberni weszła w skład namiestnictwa jarosławskiego, w 1778 z guberni moskiewskiej wydzielono namiestnictwa: riazańskie, kostromskie, włodzimierskie.
                                     

1.2. Podział w czasach imperium Okres podziału na ujezdy

Od 1781 roku zreorganizowana gubernia moskiewska w granicach dawnej prowincji moskiewskiej dzieliła się na ujezdy, na czele których stali isprawnicy wybierani przez szlachtę. W skład guberni wchodziło 13 ujezdów:

 • moskiewski,
 • klineński,
 • podolski zlikwidowany w 1796, przywrócony 1802,
 • dmitrowski,
 • wierejski,
 • możajski,
 • sierpuchowski,
 • bronnicki zlikwidowany w 1796, przywrócony 1802,
 • kołomneński,
 • wołokołamski,
 • ruzański,
 • bogorodski zlikwidowany w 1796, przywrócony 1802,
 • zwienigorodzki.
                                     

2.1. Po rewolucji Radziecka gubernia moskiewska

Po rewolucji październikowej w nowym państwie radzieckim początkowo zachowano dawne carskie gubernie, w granicach których były wprowadzane zmiany administracyjne

 • w ramach guberni moskiewskiej powstały nowe ujezdy
 • siergijewski 1919 rok,
 • leninski 1922
 • oriechowsko-zujewski 1921,
 • woskriesieński 1921,
 • w 1921 r. zlikwidowane zostały ujezdy: wierejski i ruzański
 • w 1923 r. do guberni moskiewskiej przyłączono ujezdy
 • jegoriewski z guberni riazańskiej,
 • kaszyrski z guberni tulskiej
 • w 1926 r. stolicę ujezdu bronnickiego przeniesiono z miasta Bronnicy do Ramienskoje.

W 1926 r. gubernia moskiewska obejmowała 17 ujezdów, a jej powierzchnia wynosiła 44.569 km.kw.

                                     

2.2. Po rewolucji Likwidacja

Gubernia moskiewska została zlikwidowana w styczniu 1929 r., kiedy na mocy postanowienia Prezydium WCIK o pełnej likwidacji guberni został utworzony "centralny obwód przemysłowy” ros. Центрально-Промышленная область na który złożyły się likwidowane jednostki: gubernia moskiewska, gubernia riazańska, gubernia tulska, gubernia twerska oraz częściowo gubernia kałuska i gubernia włodzimierska. Po kilku miesiącach istnienia centralnego obwodu przemysłowego, na początku czerwca 1929 nazwa tej nowej jednostki administracyjnej została zmieniona na "obwód moskiewski”.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...