Poprzednia

ⓘ Gran (herb szlachecki)
Gran (herb szlachecki)
                                     

ⓘ Gran (herb szlachecki)

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

W polu błękitnym lew złoty, wspięty, trzymający takiż półksiężyc z twarzą; nad nim pięć takichż gwiazd w półokrąg. Klejnotu, hełmu, korony i labrów brak.

Według Przemysława Pragerta księżyc powinien być w lewo, tak jak w herbie Czapiewski, ale opis u Żernickiego, mówi o księżycu w prawo.

                                     

1. Najwcześniejsze wzmianki

Wymieniany przez Emiliana Szeligę-Żernickiego Die polnischen Stamwappen, Der polnische Adel oraz przez Cramera Geschichte der Lande Lauenberg und Bütow.

                                     

2. Herbowni

Czapiewski. Rodzina używała też licznych przydomków: Gran, Jajeczek, Prusak Pruszak, Wnuk, Złosz, Janta, Paszk, Ranoch Renoch, Rumel, Samek Zamek, Stosz Wstosz, Ukleja, Wojan Wojen, Żłop, Żuroch.

Ten konkretny herb miał wedle Żernickiego przysługiwać rodzinie o przydomku Gran. Tej samej rodzinie Żernicki przypisywał także Drzewicę. Natomiast według polskich autorów, rodzina ta używała herbu Jastrzębiec Borkowski, Boniecki.

Nieznany Czapiewski posłużył się pieczęcią z herbem Czapiewski. Jantowie używali herbu Janta vel Białk Żernicki. Pruszakowie i Żurochowie mieli używać herbu Leliwa, bądź jej odmiany Czapiewski II. Pruszakom przypisywano też herb Pielesz. Zachowały się odciski pieczęci z herbami Wnuk-Czapiewskich i Złoszcz-Czapiewskich. Ci ostatni mieli, razem z Żłop-Czapiewskimi, posługiwać się Brochwiczem III, albo Ostoją. Żurochom przypisywano też herb Sas i Czapiewski III. Ponadto, Czapiewscy z poznańskiego, nie wiadomo czy spokrewnieni z kaszubskimi, używali Pomiana.