Poprzednia

ⓘ Public affairs
                                     

ⓘ Public affairs

Public affairs – wyspecjalizowana forma lobbingu, która polega na budowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy danym podmiotem i jego publicznym otoczeniem - administracją publiczną, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. Celem public affairs jest przede wszystkim tworzenie i utrzymywanie korzystnego dla danego podmiotu wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi jego działalności.

Według UK Public Affairs Council termin Public Affairs opisuje stosunki pomiędzy organizacją a jednostką lub grupami docelowymi, które mogą być bezpośrednio zainteresowane sprawami organizacji. Termin Public Affairs w korporacjach używany jest wymiennie z określeniem corporate citizenship, corporate affairs, corporate relations oraz external affairs.