Poprzednia

ⓘ Teatr repertuarowy
Teatr repertuarowy
                                     

ⓘ Teatr repertuarowy

Teatr repertuarowy - teatr utrzymujący przez pewien okres na afiszu po kilka sztuk, granych na zmianę, pracujący jednocześnie nad kolejnymi premierami. Teatr repertuarowy to zazwyczaj placówka, utrzymująca stały zespół aktorski i posiadająca odpowiednie zaplecze techniczne i lokalowe. Większość współcześnie funkcjonujących teatrów pracuje jako teatry repertuarowe.

                                     

1. Teatr repertuarowy w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w dwudziestoleciu międzywojennym powstała silna sieć lokalnych teatrów repertuarowych, które wystawiały tradycyjne przedstawienia, skupiając się na sztukach współczesnych autorów brytyjskich m.in. George Bernard Shaw, John Priestley. Zapoczątkowane przez Annie Horniman w Manchesterze Gaiety Theatre i Barryego Jacksona w Birmingham Repertory Theatre teatry te wystawiają zazwyczaj po jednej sztuce, pracując jednocześnie nad kolejną premierą.

W okresie poprzedzającym upowszechnienie się telewizji teatry repertuarowe stanowiły - równolegle do kina - główne źródło weekendowej rozrywki brytyjskiej klasy średniej. Sztuki, głównie należące do lekkich gatunków jak komedia czy kryminał, wystawiane były w cyklu tygodniowym, tak aby w każdy weekend stali widzowie mogli obejrzeć nowe przedstawienie. Współcześnie okres pozostawania sztuki na afiszu jest znacznie dłuższy, a dobór repertuaru zwykle nieco bardziej ambitny.