Poprzednia

ⓘ Cykl konwersji gotówki
                                     

ⓘ Cykl konwersji gotówki

Cykl konwersji gotówki, zwany również cyklem kapitału obrotowego netto bądź cyklem środków pieniężnych – miernik wykorzystywany do analizy aktywności spółki. Pokazuje okres, jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na zakup czynników produkcji, do momentu wpływu gotówki z tytułu należności. Diagnoza dotycząca płynności finansowej przedsiębiorstwa wymaga bardzo dokładnej analizy cyklu eksploatacyjnego, zwłaszcza jego długości oraz terminów inkasowania należności i regulowania zobowiązań. Powstaje więc potrzeba zbadania poziomu kapitału obrotowego i porównania go z poziomem elementów majątku i źródeł finansowania krótkoterminowego, które wpływa na ten kapitał.

Cykl konwersji gotówki = cykl zapasów + cykl należności – cykl zobowiązań krótkoterminowych

Długość cyklu zależy od rodzaju produkcji. Długość cyklu gotówki determinuje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Zbyt długi cykl konwersji gotówki może sugerować kłopoty z zachowaniem płynności.

Im krótszy cykl środków pieniężnych tym większy zysk dla firmy, ponieważ pieniądze zainwestowane w aktywa bieżące wracają do firmy szybko i mogą być ponownie wykorzystane. Każdy obrót cykl od wydania gotówki do wpływu gotówki oznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Wskaźnik cyklu zapasów zależy od specyfiki produkcji. Kredyt handlowy dla odbiorców zależy od polityki płatniczej przedsiębiorstwa.

Budowa cyklu obiegu gotówki w firmie.

W każdej firmie w cyklu produkcyjnym występują takie same elementy cyklu:

  • Spłata zobowiązania za materiały przez firmę.
  • Wysłanie ich z magazynu do odbiorców którzy kupują na kredyt.
  • Spłacenie należności przez odbiorców – firma odzyskuje gotówkę i może znów zakupić materiały.
  • Rozpoczęcie produkcji.
  • Przeniesienie gotowych produktów do magazynu.
  • Zakup materiałów na kredyt.

GOTÓWKA → ZOBOWIĄZANIA → MATERIAŁY → PRODUKCJA W TOKU → WYROBY GOTOWE → NALEŻNOŚCI → GOTÓWKA

Cykl obiegu gotówki jest to więc proces jej zamiany – najpierw na materiały, następnie produkcję w toku, wyroby gotowe, należności, aż w końcu z powrotem na gotówkę.

                                     
  • lub razach obrotu Wskaźnik cyklu konwersji gotówki suma wskaźnika cyklu regulowania należności w dniach i wskaźnika cyklu obrotu zapasami w dniach pomniejszona
  • cykl konwersji gotówki lub cykl kapitału obrotowego netto, informuje o czasie powrotu do przedsiębiorstwa zainwestowanych środków. Im wskaźnik cyklu środków
  • serii NVIDIA GeForce G200. W grze występują również efekty świetlne, w tym cykl światło ciemność, który został zastosowany w niektórych misjach. Gra obsługuje