Poprzednia

ⓘ Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”
Odznaka honorowa Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”
                                     

ⓘ Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie jednostopniowej odznaki honorowej nadawanej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

                                     

1. Charakterystyka

Została ustanowiona 19 października 1999 rozporządzeniem Rady Ministrów w celu wyróżnienia osób posiadających szczególne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii. Zreformowana 30 kwietnia 2002.

Odznakę początkowo nadawał minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, od 2002 – minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, od 2009 – minister właściwy ds. administracji publicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie od 2011 Minister Administracji i Cyfryzacji, a od 2016 – minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obecnie Minister Infrastruktury i Budownictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio jemu podległej, a także ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

                                     

2. Opis odznaki

Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 30 mm, wykonany z metalu w kolorze złotym. W górnej części medalu umieszczona jest siatka południków i równoleżników, w środku płaskorzeźba przedstawiająca kontur granic Rzeczypospolitej Polskiej. W dolnej części, w otoku jest umieszczony napis "ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII”.

Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 30 mm x 10 mm. Zawieszka ma kształt wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony srebrny orzeł, według wzoru określonego dla Godła Polski.

                                     
  • polskiej geologii 1980 Złota Odznaka Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii 1988 Krzyż za Wolność i Niepodległość z Mieczami 1988
  • PRL odznakami Zasłużony dla Warmii i Mazur Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii Zasłużonym
  • na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno - przemysłowa
  • Zasługi z Mieczami 1943 srebrnym medalem Za zasługi dla obronności kraju 1981 Złotą odznaką Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii
  • na Wydziale Geodezji i Kartografii Praca magisterska pt. Mapa panoramiczna Beskidu Niskiego napisana została w Katedrze Kartografii pod kierunkiem
  • Brązowym Medalem Za zasługi dla obronności kraju Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Brązową Odznaką Zasłużony Pracownik
  • Złoty Krzyż Zasługi Odznaka Pamiątkowa Pierwszej Kadrowej Krzyż Kawalerski Legii Honorowej Francja Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Wojskowej Bułgaria
  • Orderu Odrodzenia Polski 1983 Medal 25 - lecia PAN 1985 i Odznakę honorową Za zasługi dla archiwistyki 1995 Urodził się w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej

Użytkownicy również szukali:

...
...
...