Poprzednia

ⓘ Kategoria:Kodeń
                                               

Kodeń

Kodeń – dawne miasto, obecnie wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Kodeń. Leży na Równinie Kodeńskiej, na terasie nadzalewowej kilka metrów nad doliną Bugu, niedaleko ujścia rzeczki o nazwie Kałamanka. Kodeń uzyskał lokację miejską w 1511 roku, zdegradowany w 1869 roku. Miasto magnackie położone było w końcu XVIII wieku w hrabstwie kodeńskim w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bialskopodlaskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. liczyła ...

                                               

Gromada Kodeń

Gromada Kodeń – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972. Gromadę Kodeń z siedzibą GRN w Kodniu utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie bialskim w woj. lubelskim na mocy uchwały nr 5 WRN w L ...

                                               

Kodeń Drugi

Kodeń Drugi – część wsi Kodeń w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Kodeń. W latach 1975–1998 Kodeń Drugi należał administracyjnie do województwa bialskopodlaskiego.

                                               

Kodeń Pierwszy

Kodeń Pierwszy – część wsi Kodeń, położona w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Kodeń. W latach 1975–1998 Kodeń Pierwszy należał administracyjnie do województwa bialskopodlaskiego.

                                               

Kodeńska Galeria portretów Sapieżyńskich

Kodeńska Galeria portretów Sapieżyńskich – wykonywana na zlecenie Jana Fryderyka Sapiehy od ok. 1709 r. po lata 30. i 40. XVIII w. galeria 76 płócien przedstawiających męskich przedstawicieli dziewięciu pokoleń rodu Sapiehów, wraz z portretami wyimaginowanych przodków rodu, mających udowadniać pochodzenie od Giedymina. Prawdopodobnie obrazy wykonywali różni autorzy, gdyż zachowały się dokumenty, według których prace wykonywali następujący malarze: Jan Samuel Mock, Maciej Strużyński, Szymon Czechowicz, Augustyn Mirys, Adam Manyoki, Jan Benedykt Hoffmann mł., Grzegorz Łodziński, Maciej Siezi ...

                                               

Kot (Kodeń)

Kot – część wsi Kodeń w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Kodeń. W latach 1975–1998 Kot należał administracyjnie do województwa bialskopodlaskiego.

                                               

Łęgi (Kodeń)

Łęgi – część wsi Kodeń w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Kodeń. W latach 1975–1998 Łęgi należały administracyjnie do województwa bialskopodlaskiego.

                                               

Placówka Straży Granicznej w Kodniu

Aktualnie funkcjonująca Placówka SG W Kodniu została wybudowana w latach 1996-1997. Oficjalnego jej otwarcia dokonano 29 listopada 1997 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 w placówce służbę pełniło 30 funkcjonariuszy.

                                               

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej w Kodniu

Pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej w Kodniu – nieistniejący pomnik znajdujący się do 2018 we wsi Kodeń w powiecie bialskim, w województwie lubelskim.

                                               

Strażnica WOP Kodeń

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 30 komendy odcinka jako 141 strażnica WOP Kodeń o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego. 26 grudnia 1945 roku objęła służbę w ochronie granicy państwowej 141 strażnica WOP Terespol. W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1 ...