Poprzednia

ⓘ Kategoria:Mielnik
                                               

Mielnik (województwo podlaskie)

Mielnik – wieś w Polsce położona na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Mielnik. Miejscowość leży nad Bugiem. Mielnik uzyskał lokację miejską w 1440 roku, zdegradowany w 1934 roku. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie białostockim. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie mielnickim w ziemi mielnickiej województwa podlaskiego w 1795 roku. Miejscowość jest siedzibą gminy Mielnik.

                                               

Gromada Mielnik

Gromada Mielnik – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972. Gromadę Mielnik z siedzibą GRN w Mielniku utworzono – jako jedną z 8759 gromad – w powiecie siemiatyckim w woj. białostockim, na mocy uchwały nr 21/V WRN w Bia ...

                                               

Zamek w Mielniku

Zamek w Mielniku – nieistniejący obecnie zamek w Mielniku, powstający od XV wieku i rozbudowany w stylu renesansowym w XVI wieku. Zniszczony został w połowie XVII wieku. W stanie ruiny zachował się kościół zamkowy.

                                               

Muzeum w Mielniku

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku – muzeum z siedzibą we wsi Mielnik. Placówka jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Muzeum powstało w 2011 roku, a jego siedzibą jest budynek dawnego kina "Górnik". W swych zbiorach posiada ponad 60 prac Henryka Musiałowicza, liczne pamiątki związane z historią Mielnika i okolicy a także kolekcję rekwizytów i kostiumów filmowych, używanych podczas realizacji filmu pt. "Ogniem i mieczem", przekazanych przez studio filmowe ZODIAK – Jerzy Hoffman Film Production Muzeum jest ob ...

                                               

Placówka Straży Granicznej w Mielniku

Placówka Straży Granicznej w Mielniku – graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania w ochronie granicy państwowej. 24 sierpnia 2005 roku funkcjonującą dotychczas strażnicę SG w Mielniku przemianowano na placówkę Straży Granicznej.

                                               

Przywilej mielnicki

Przywilej mielnicki, akt mielnicki – przywilej wydany przez Aleksandra Jagiellończyka w Mielniku dnia 25 października 1501 roku, ograniczający znacznie władzę królewską na rzecz senatu i praktycznie wprowadzający w Polsce republikę oligarchiczno-arystokratyczną z odwoływalnym królem stojącym na czele senatu.

                                               

Rezerwat przyrody Góra Uszeście

Rezerwat przyrody "Góra Uszeście” – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie wsi Mielnik w gminie Mielnik. Został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985. Zajmuje powierzchnię 11.98 ha. Stworzony dla ochrony roślinności kserotermicznej zawierającej w swym składzie szereg gatunków rzadkich i chronionych. Rezerwat obejmuje dwa najwyższe wzgórza morenowe na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej – Duże Uszeście 204 m n.p.m. i Małe Uszeście 174 m n.p.m. Obok muraw występują tu bór mieszany i ciepłolubny las mieszany. Rezerwat położony jest na gru ...

                                               

Strażnica SG Mielnik

W dniu 5 lipca 1996 roku otwarto strażnicę SG w Mielniku. W wyniku realizacji kolejnego etapu zmian organizacyjnych w Straży Granicznej w 2002 roku, strażnica uzyskała status strażnicy SG I kategorii. 24 sierpnia 2005 roku funkcjonującą dotychczas strażnicę SG w Mielniku przemianowano na placówkę Straży Granicznej.

                                               

Unia mielnicka

Unia mielnicka rzadziej nazywana piotrkowsko-mielnicką, unia polsko-litewska zawarta w Piotrkowie 3 października 1501 r. i zatwierdzona przez Aleksandra Jagiellończyka 23 października 1501 roku w Mielniku.