Poprzednia

ⓘ Operator systemu dystrybucyjnego
Operator systemu dystrybucyjnego
                                     

ⓘ Operator systemu dystrybucyjnego

Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Terminem tym określa się również osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialna za działalność operacyjną i zapewnienie utrzymania, a w razie potrzeby, również za rozwój systemu dystrybucyjnego, połączenia z innymi systemami i za zapewnienie długookresowej zdolności systemu do pokrycia uzasadnionego zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej.

Operator systemu dystrybucyjnego w zakresie systemów dystrybucyjnych jest odpowiedzialny między innymi za:

 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii.
 • bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną;
 • zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej do systemu dystrybucyjnego i pobranej z tego systemu;
 • dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV;

Spółki OSD dzielą się na Oddziały, dawne Zakłady Energetyczne.

                                     

1. Operatorzy systemów dystrybucyjnych OSD

Aktualna lista przedsiębiorstw posiadających status Operatora Systemu jest publikowana na stronie Urzędu regulacji energetyki. Poniżej została zamieszczona lista wybranych losowo:

 • Soda Polska Ciech Sp. z o. o.
 • BD Sp. z o.o.
 • PGE Dystrybucja S.A.
 • Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
 • Synthos Dwory Sp. z o.o.
 • WM Malta Sp. z o.o.
 • Grupa Lotos Spółka Akcyjna
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Zamet - Budowa Maszyn S.A.
 • Enesta Sp. z o.o.
 • Energa-Operator S.A.
 • Elektrownia "Rybnik” S.A.
 • Energomedia Sp. z o. o.
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • Zakłady Mechaniczne "Bumar - Łabędy” S.A.
 • Dalkia Powerline Sp. z o.o.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Dwory Sp. z o.o.
 • Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy S.A.
 • Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Nitroerg S.A.
 • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Celsa "Huta Ostrowiec”
 • ELSEN S.A.
 • "Energetyka” Sp. z o.o.
 • innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 • Koksownia Przyjaźń Spółka z.o.o.
 • Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne "ESV" S.A.
 • Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o.
 • Nida Media Sp. z o.o.
 • Huta "Kościuszko” S.A.
 • Zakłady Chemiczne Police S.A.
 • Tauron Dystrybucja S.A.
 • Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 • Enea Operator Sp. z o.o.
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
 • PKP Energetyka S.A.
 • Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
 • Vattenfall Distribution Poland S.A.

W wyniku konsolidacji przeprowadzonej w 2010 roku ośmiu OSD, powstał jeden podmiot o nazwie PGE Dystrybucja SA.