Poprzednia

ⓘ Marian Bendza
                                     

ⓘ Marian Bendza

Marian Bendza – duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła prawosławnego, były prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych na tejże uczelni, były profesor nadzwyczajny Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Białostockim, pułkownik WP w stanie spoczynku, były kanclerz Prawosławnego Ordynariatu WP, były członek Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie 1969 i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ChAT 1974. Ukończył też studia teologiczne na Uniwersytecie w Erlangen i na Uniwersytecie w Bernie. W 1980 uzyskał w ChAT stopień doktorski na podstawie pracy Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681. Studium prawno-kanoniczne. Następnie otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Tendencje unijne względem Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674–1686. Od początku związany z rodzimą uczelnią, w 1991 został profesorem nadzwyczajnym ChAT. W 2007 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Dwukrotnie prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskał m.in. Jerzy Giba 2007.

W 1994 z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy przyjął święcenia duchowne 11 czerwca diakońskie i następnego dnia kapłańskie. Początkowo sekretarz, następnie kanclerz Prawosławnego Ordynariatu WP.

Laureat Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za rok 2008.

W 2014 Senat ChAT nadał mu Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zmarł w 2018 Pochowany na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie.

                                     

2. Wybrana bibliografia autorska

 • Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681. Studium historyczno-kanoniczne, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 1982
 • Historia Kościoła prawosławnego Grecji, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2017 ​ISBN 978-83-60273-39-5 ​
 • Starożytne patriarchaty prawosławne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005 wspólnie z ks. Anatolem Szymaniukiem
 • Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006
                                     
 • się od 1994 roku w Warszawie. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Marian Bendza Pismo nawiązuje nazwą do periodyku Polski Żołnierz Prawosławny ukazującego
 • arcybiskupi przemysko - warszawscy obrządku bizantyńsko - ukraińskiego. Marian Bendza Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596 - 1681. Studium historyczno - kanoniczne
 • Rechowicza Popiel odstąpił biskupstwo Hulewiczowi w zamian za 3000 złotych. Marian Bendza wskazuje na sprzeciw Piotra Mohyły wobec udzielenia chirotonii biskupiej
 • Sekretarze: Jacenty Mastej, Ryszard Rubinkiewicz Inni członkowie Prezydium: Marian Bendza Bogdan Częsz, Łukasz Kamykowski, Tomasz Węcławski. Inni członkowie
 • kształcenia religijnego 2017 Marian Bendza Historia Kościoła prawosławnego Grecji 2017 ISBN 978 - 83 - 60273 - 39 - 5 Marian Bendza Prawosławna diecezja przemyska
 • Антонович иногда фамилия пишется Латышенков Smaragd Latyszenko Marian Bendza Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii. Białystok: Wydawnictwo
 • teologicznych. Jego promotorem był Zachariasz Łyko, a recenzentami Marian Bendza oraz Zygmunt Poniatowski. W roku 1996 na podstawie pracy Ellen White
 • wyspy oraz jej opór przeciwko próbom szerzenia obrządku łacińskiego. ks. Bendza M., ks. Szymaniak A.: Starożytne patriarchaty prawosławne. Białystok: Wydawnictwo