Poprzednia

ⓘ Tramwaje w Ałmaty
Tramwaje w Ałmaty
                                     

ⓘ Tramwaje w Ałmaty

Tramwaje w Ałmaty – system transportu tramwajowego działający w latach 1937-2015 w największym mieście Kazachstanu, Ałmaty. Pierwsze tramwaje ruszyły w tym mieście w 1937 r. Największy rozwój sieci oraz taboru nastąpił w 1990. W latach 90. sieć znacznie podupadła.

                                     

1.1. Historia Geneza

Miasto Ałmaty zostało założone przez Rosjan w 1854 r. W latach 30. Ałmaty zaczęły szybko się rozwijać, w latach 1927–1939 liczba ludności wzrosła pięciokrotnie, dodatkowo gęsto zamieszkałe były tereny, które znajdowały się poza administracyjnymi granicami miasta. Wówczas w Europie zachodniej nastąpił dość szybki rozwój motoryzacji indywidualnej, który spowodował podupadanie sieci tramwajowych. W ZSRR ze względu na słaby rozwój motoryzacji oraz uboższe społeczeństwo, ten środek transportu świetnie się rozwijał. Oficjalna decyzja co do budowy sieci tramwajowej w Ałma-Acie nastąpiła 23 sierpnia 1934. Największym problemem przy budowie sieci były braki w zaopatrzeniu oraz niedobór wykwalifikowanych robotników i inżynierów.

                                     

1.2. Historia Budowa i rozwój

Tramwaje w Ałmaty uruchomiono 7 listopada 1937 na trasie od "Wokzal 2” dworzec 2 do "Ujgurskoj” do zajezdni. Początkowo Ałmaty otrzymały 5 wagonów silnikowych serii H Х oraz pięć doczep serii M М. Posiadany ilostan taboru był zbyt mały jak na miasto tej wielkości, jednakże w tym czasie przemysł elektromaszynowy w ZSRR nie był w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich nowo powstałych sieci tramwajowych. Przez 50 lat sieć się stopniowo rozwijała. Do Ałmaty zaczęto sprowadzać kolejne tramwaje, często używane wcześniej w Moskwie serie: S С, MA i PA МА i Па oraz LM/LP-33 ЛМ/ЛП-33), tramwaje te służyły do końca lat 70. W latach 50. do Ałmaty zaczęto sprowadzać tramwaje KTM-1. W latach 70. nastąpiła wymiana przedwojennego taboru na wyprodukowane w Rydze wagony RVR. Największy rozwój sieć osiągnęła w 1990. Wówczas długość sieci wynosiła 92 km, na których jeździło 10 linii. Natomiast w dwóch zajezdniach stacjonowało 180 wagonów.

                                     

1.3. Historia Regres

Lata 90. przyniosły likwidację wielu odcinków, część tras była zamykana ze względu na budowę metra. W 1999 wycofano ostatnie poradzieckie tramwaje zastąpione przez używane tramwaje z dawnego NRD. Początkowo było to 50 berlińskich Tatr KT4D. Następnie do miasta zaczęto sprowadzać Tatry T3 oraz Tatry T4D. W 2013 sprowadzono z Berlina 17 wagonów Tatra KT4DtM, które zastąpiły dotychczas eksploatowane tramwaje. Stuprocentowy udział tramwajów sprowadzonych z zachodu był ewenementem w Kazachstanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego torowisk w okresie 20–26 października 2015 r., podjęto decyzję o wstrzymaniu kursowania tramwajów. Ostatni raz tramwaje na ulice miasta wyjechały 30 października 2015 r.

                                     

2. Tabor

Tabor tramwajowy w Ałmaty reprezentują wagony produkcji czechosłowackiej firmy ČKD Tatra KT4 i Tatra T3 sprowadzone z byłych Niemiec Wschodnich. Jedyny eksploatowany tramwaj Tatra T3D, pełni rolę wagonu kawiarenki. Łącznie w Ałmaty jest 18 tramwajów:

Tabor techniczny reprezentują:

  • Tatra T3D, nr спецвагон
  • Tatra T3DC1, 1 sztuka wycieczkowa nr 1021
  • RWZ-6,nr 11
  • GS-4 pług, nr СО-2