Poprzednia

ⓘ Ptaki Polski
Ptaki Polski
                                     

ⓘ Ptaki Polski

Liczba gatunków ptaków stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę krajowej awifauny wynosiła 31 grudnia 2019 r. 462. Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C. Komisja Faunistyczna przy opracowywaniu swej listy stosuje od 2018 roku taksonomię według Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego, której zaletą jest łatwa dostępność i cykliczna aktualizacja. Na liście gatunków polskiej awifauny znajdują się trzy taksony uznawane przez część badaczy za podgatunki: cyraneczka karolińska, gęś tundrowa i czeczotka brązowa.

Status gatunku w Polsce określa, czy ptak jest:

  • aktualnie nielęgowy nie obserwowano lęgów od 2008, wcześniej – sporadycznie lęgowy
  • zalatuje wyjątkowo obserwowany do pięciu razy
  • zalatuje pojawia się nieregularnie podczas przelotów
  • lęgowy powyżej 100 par
  • dawniej lęgowy lub zalatujący – obserwowany w stanie dzikim w latach 1801–1950.
  • lęgowy sporadycznie do 100 par
  • pojawia się regularnie pojawia się regularnie podczas jesiennych i wiosennych wędrówek lub na zimowiskach