Poprzednia

ⓘ Linia podstawowa
                                     

ⓘ Linia podstawowa

Linia podstawowa – granica, od której mierzy się szerokość morza terytorialnego i innych stref morskich danego państwa. Jest nią linia wybrzeża w stanie najdalszego odpływu lub granica zewnętrzna morskich wód wewnętrznych. W państwach archipelagowych jest to zewnętrzna granica wód archipelagowych. W przypadku mocno ukształtowanej linii brzegowej linię podstawową wytycza się z użyciem tzw. prostych podstawowych, łączących najdalej wysunięte punkty wybrzeża lub wysp przybrzeżnych. Długość pojedynczej prostej podstawowej nie powinna przekraczać 12 mil morskich, a w przypadku wód archipelagowych 100 mil morskich.

                                     
  • budowy i eksploatacji linii napowietrznych. W liniach napowietrznych izolację stanowi powietrze atmosferyczne. Podstawowe elementy linii to: przewody fazowe
  • obrys nie zawsze musi być do tych linii styczny. podstawowa linia pisma bazowa, główna, normalna, ang. baseline linia pokrywająca się z dolną krawędzią
  • produkcji rzemieślniczej. Linie produkcyjne to podstawowy element produkcji masowej. Robot przemysłowy Tayloryzm Linia produkcyjna. W: red. Bogdan Miedziński
  • Linia kolejowa Werona - Bolonia główna włoska linia kolejowa, łącząca Weronę z Bolonią. Linia łączy się z Koleją Brennerską oraz z szybką koleją Bolonia - Florencja
  • pomorskim, w powiecie wejherowskim linia długa linia produkcyjna linia prosta jedno z podstawowych pojęć geometrii linia rysunkowa izolinia pismo linearne
  • Linia Filowskaja ros. Филёвская линия linia metra w Moskwie oddana do użytku w 1958 roku. Linia ma długość 14, 9 km. Na jej trasie znajduje się 13
  • Linia kolejowa Kobylin Legnica Północna potocznie kobylinka linia kolejowa o długości 113, 027 km, łącząca stację Kobylin ze stacją Legnica Północna
  • Linia kolejowa Adriatica państwowa linia kolejowa z Ankony do Otranto, która biegnie wzdłuż wybrzeża Adriatyku we Włoszech. Jest to jedna z podstawowych
  • Linia kolejowa nr 65 Most na rzece Bug Sławków Południowy LHS, Linia Hutnicza Szerokotorowa, dawniej znana pod nazwą Linia Hutniczo - Siarkowa LHS
  • Linia kolejowa E 30 linia należąca do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Polski odcinek tej linii o długości