Poprzednia

ⓘ Konopnica (gmina w województwie lubelskim)
Konopnica (gmina w województwie lubelskim)
                                     

ⓘ Konopnica (gmina w województwie lubelskim)

Konopnica – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie lubelskim.

Siedziba gminy to Kozubszczyzna.

Gmina Konopnica posiada dobre położenie geograficzne – w sąsiedztwie miasta Lublin oraz przy ważnych ciągach komunikacyjnych o charakterze ponadlokalnym drogi nr 19 i 17, obwodnicy Lublina w ciągu drogi S19

Według danych z 31 marca 2013 gminę zamieszkiwały 12 650 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 13 674 osób.

Gmina Konopnica funkcjonuje od 1867 roku

Na terenie gminy funkcjonuje lotnisko Lublin-Radawiec.

                                     

1. Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Konopnica ma obszar 92.75 km², w tym:

 • użytki leśne: 5%
 • użytki rolne: 90%

Gmina stanowi 5.52% powierzchni powiatu.

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy przewiduje, że jej wschodnia, najbliższa Lublina część przeznaczona zostanie pod budownictwo jednorodzinne, usługi i rzemiosło, część zachodnia natomiast pod budownictwo przemysłowe.

                                     

2. Historia

Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lubelskiego w guberni lubelskiej.

1 stycznia? /13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawioną praw miejskich Wieniawę.

W połowie 1870 roku do gminy Konopnica włączono obszar zniesionej gminy Sławin.

Za II RP i po wojnie siedzibą gminy był Lublin.

                                     

3. Krajobraz

Kolej przebiega granicą dwóch obszarów geograficznych. Tereny położone na północ od linii kolejowej położone są na Płaskowyżu Nałęczowskim, charakteryzującym się bogatą rzeźbą terenu. W tej także części gminy znajduje się najwyższe wzniesienie o wysokości 252 m n.p.m. oraz sieć malowniczych wąwozów lessowych. Po przeciwnej stronie linii kolejowej rozciąga się Równina Bełżycka z horyzontalnym krajobrazem rozległych pól i łąk.

                                     

4. Przyroda

Obszar gminy posiada bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe. Poprzecinany jest dolinami rzecznymi: Czechówki i jej dopływów spod Motycza i Konopnicy, źródłowe odcinki Ciemięgi, ciek bez nazwy w Radawcu Dużym. Dolina cieku spod Radawczyka to podmokłe obniżenie terenu z niewielkimi oczkami wodnymi i okresowym ciekiem. Stwierdzono tutaj dwa niezwykle cenne gatunki roślin. To pełnik europejski, zwany też różą górską, i ciemiężyca zielona – gatunek uznany za zagrożony na Lubelszczyźnie. Tutaj rośnie niemal łanowo. Osobniki są wyższe od dorosłego człowieka. Ponadto stwierdzono tu również kozłka lekarskiego i krwiściąg lekarski. Wśród zwierząt wymienić trzeba derkacza – gatunek zagrożony w skali świata, a także zimorodka – gatunek chroniony w ramach Konwencji Berneńskiej i dyrektywy habitatowej Unii Europejskiej. Występuje też kilka kompleksów leśnych oraz stawów rybnych, które stanowią bazę do rozwoju turystyki codziennej i weekendowej dla mieszkańców Lublina. W Kozubszczyźnie znajduje się źródełko w głębi sadu p. Jana Milczka, nazwane Źródłem Św. Wojciecha. Znane jest ono ze swych właściwości leczniczych.                                     

4.1. Przyroda Lasy

Na terenie gminy istnieją dwa duże kompleksy leśne w Radawcu Dużym i Tereszynie oraz kilka mniejszych zagajników o łącznej powierzchni około 500 ha. Są to lasy mieszane z dominacją sosny i dębu. W rezerwacie "Stasin” rośnie unikalna brzoza czarna, w Motyczu brzoza niska, zaś w lesie konopnickim dominuje leśny gatunek topoli osiki. Stanowią one naturalny pierścień "zielonych płuc” dla Lublina i okolic.

                                     

4.2. Przyroda Las Konopnicki

Prawie stuhektarowy las jest stosunkowo młody – kilkudziesięcioletni. W drzewostanie dominują miękkie gatunki liściaste, głównie osika i brzoza brodawkowata. W domieszce rośnie dąb, olsza czarna i lipa drobnolistna. Jednak runo tego kompleksu jest grądowe i bardzo bogate w gatunki rzadkie i chronione. Stwierdzono tam występowanie: podkolana białego, parzydła leśnego, konwalii majowej, kokoryczki zwisłej, kopytnika pospolitego i marzanki wonnej. Na uwagę zasługuje również lilia złotogłów lokalnie bardzo licznie porastająca polany i dąbrówka rozłogowa. Również okolice są bardzo ciekawe florystycznie. Do lasu przylegają pola uprawne, na których licznie występuje kąkol polny, gatunek już dziś bardzo rzadki.

                                     

5. Kalendarium

 • 1892 – wybudowano dwór w Motyczu
 • 1924 – pierwsza szkoła w Zemborzycach Tereszyńskich
 • 1879 – październik, majątek Motycz kupuje Szwed baron Rudolf Otton von Buxhoevden.
 • 1905 – z inicjatywy ks. Jana Kureczki, ówczesnego proboszcza, wybudowano nowy kościół w Konopnicy
 • 1922, 12 kwietnia – poświęcenie świątyni w Motyczu
 • 1915 – lipiec, zatrzymuje się w Motyczu Józef Piłsudski
 • 1400 – Konopnica została nabyta przez miasto Lublin
 • 1939 – wrzesień, formowanie Pułku Piechoty Legionów w Motyczu i w Konopnicy
 • 1453 – Kazimierz IV Jagiellończyk sprzedał Konopnicę szpitalowi lubelskiemu; pierwsza wzmianka o szkole parafialnej
 • 1342, 25 stycznia – Kazimierz Wielki przekazuje Konopnicę wójtostwu lubelskiemu
 • 1535 – król Zygmunt Stary potwierdził przywilej Władysława Jagiełły z roku 1400, na mocy którego Konopnica została inkorporowana i przeniesiona na prawo magdeburskie wraz z Bronowicami.
 • 1330 – Władysław Łokietek przeniósł Motycz na prawa średzkie
 • 1781 – budowa murowanej dzwonnicy w Konopnicy
 • 1909 – budowa obecnego dworu w Motyczu
 • 1531 – materiały źródłowe informują o istnieniu młyna w Radawcu
 • 1398 – pierwsza wzmianka o Radawcu Dużym
 • 1678 – właścicielem Motycza był Łukasz Kochanowski
 • 1867 – funkcjonuje Gmina Konopnica
 • 1869 – sąsiadująca z Lublinem Wieniawa traci prawa miejskie i staje się osadą wchodzącą w skład gminy Konopnica
 • 1940, 16 czerwca – w lesie radawieckim Niemcy rozstrzelali 31 osób
 • 1317 – pierwsza wzmianka o Motyczu
 • VIII wiek – powstaje grodzisko w Motyczu
 • 1941, 16 czerwca – Niemieccy żołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy
 • 1890 – Janina Swinarska, córka właściciela Konopnicy, Antoniego Swinarskiego, założyła szkółkę w Konopnicy
 • 1916 – założono w Radawcu Dużym Gminną Szkołę Elementarną
 • 1428 – w Konopnicy istnieje już drewniany kościół św. Katarzyny.

21 czerwca – przyjechała do Konopnicy zmotoryzowana kolumna niemiecka oddziałów SS, a następnie zakwaterowała się na plebanii, w ogrodzie probostwa obraz na cmentarzu kościelnym i w kościele

 • 1942, 8 maja – Niemieccy żołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy

11 listopada – dwa samochody ciężarowe przewiozły z Zamku Lubelskiego 60 więźniów, których rozstrzelano w Lesie Konopnickim

 • 2017 - Motycz obchodzi 700-lecie
 • 1999 – powstanie Dziecięcej Orkiestry Dętej w Motyczu
 • 1955 – założenie w Motyczu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
 • 1959 – wzniesienie obelisku ku czci bohaterom ruchu oporu AL, BCh i AK, poległym w walce oraz więźniom Zamku Lubelskiego.
 • 1970 – pożar zniszczył rzeźby i obrazy w konopnickim kościele
 • 1992 – pożar Szkoły w Stasinie
 • 1988 – powstaje Ludowy Klub Sportowy "Sokół” Konopnica
 • 1996, 4 sierpnia – uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Motyczu
 • 1980 – wykopaliska na grodzisku w Motyczu, prowadzone przez archeologów z UMCS
 • 1943, 18 maja – od niemieckich kul ginie kilka osób
 • 1951, 10 czerwca – Oddział Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem Edwarda Bukowskiego i Edwarda Kalickiego, na skutek zdrady, został osaczony na Lipniaku przez oddział milicji UM i KGB. Prawie wszyscy zginęli – próbę samobójczą strzału w głowę przeżył Edward Bukowski, został rozstrzelany jako ostatni więzień na Zamku Lubelskim 12 stycznia 1954
 • 1949 – powstała Gminna Biblioteka Publiczna
 • 2003, 6 września – w Motyczu Leśnym odbył się piknik rycerski zorganizowany przez Kompanię Świętego Jerzego
 • 1994, 11 lipca – spłonął zabytkowy kościół w Motyczu


                                     

6. Sołectwa

Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz-Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie.

                                     

7. Transport

Przez Gminę przebiega atrakcyjny szlak rowerowy "Lublin-Kazimierz Dolny”. Podczas Dni Konopnicy, 21 czerwca 2009 otwarto ścieżkę rowerową po gminie Konopnica. Trasa ma około 30 kilometrów długości a umożliwia przejazd z ul. Raszyńskiej w Lublinie do ul. Cienistej nad Zalewem Zemborzyckim.

Lotnisko Radawiec

Lotnisko w Radawcu położone jest ok. 12 km na południowy zachód od centrum Lublina. Powierzchnia trawiasta zajmuje obszar 116 ha. Mogą z niego korzystać samoloty o masie do 5 700 kg. Główny pas startowy ma długość 820 m, a szerokość 400 m. Na lotnisku znajduje się budynek portu, hotelik, zbiorniki paliwa. Lotnisko użytkowane jest przez Aeroklub Lubelski i lotnisko sanitarne.

Stacjonujący na lotnisku Zespół Lotnictwa Sanitarnego zapewnia służbie zdrowia regionu szybki transport. Dysponuje samolotem Jak-12 i śmigłowcami Sokół i Mi-2.

                                     

8. Gospodarka

Głównym środkiem utrzymania dla ponad połowy mieszkańców gminy jest rolnictwo. Ogółem powierzchnia użytków rolnych zajmuje 7947 hektarów, tj. 85.7% obszaru gminy. Dodatkową gałęzią gospodarki jest także przetwórstwo rolno-spożywcze. Gmina posiada bardzo dobre gleby, sprzyjające rozwojowi rolnictwa: około 90% gleb mieści się w II i III klasie bonitacyjnej.

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Na terenie gminy rozwija się sadownictwo, głównie w miejscowościach, tj. Motycz i Motycz-Józefin. Uprawia się również warzywa, zwłaszcza brokuły i fasolkę szparagową. W hodowli zwierząt zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła.

Na terenie gminy funkcjonuje Spółdzielnia Usług Rolniczych.

Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji rolniczej i potrzeb bytowych mieszkańców gminy. Funkcjonują dwie apteki w Motyczu i trzy stacje benzynowe Motycz i Konopnica.

                                     

8.1. Gospodarka Hotele, restauracje i obiekty noclegowe

 • Hotel Korona w Zemborzycach Tereszyńskich
 • Zajazd Kmicic w Zemborzycach
 • Restauracja Valentino "Chleb i Wino w Konopnicy
 • Motel Zaborek
 • Na terenie gminy działa 5 gospodarstw agroturystycznych o dysponujące łącznie 34 miejscami noclegowymi.
 • Restauracja Stacja Motycz w Kozubszczyźnie
 • Hotel Jedlina w Motyczu
 • Zajazd Gościnny w Konopnicy
                                     

9. Zabytki i ważne obiekty

Do rejestru zabytków wpisane są następujące obiekty znajdujące się na terenie gminy stan na dzień 20 grudnia 2010 roku:

Pozostałe zabytki na terenie gminy to. Są to prywatne domy i zagrody, budynki sakralne, urzędowe i publiczne, pochodzące głównie z końca XIX i początków XX wieku.

                                     

10. Religia

Na terenie gminy mają siedzibę cztery parafie rzymskokatolickie:

 • Radawiec Duży
 • Motycz
 • Zemborzyce
 • Konopnica

Parafie podlegają pod Dekanat Konopnica, obejmujący jeszcze 3 parafie spoza obszaru Gminy Konopnica.

                                     

11. Kultura i oświata

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna we wsi Konopnica oraz jej trzy filie biblioteczne w Motyczu, Radawcu Dużym, Zemborzycach Tereszyńskich.

Od 11 października 2009 funkcjonuje Ośrodek Działań Twórczych w Radawczyku Drugim, dzięki adaptacji remizy strażackiej. W Motyczu przy ośrodku Aqua Residence znajduje się kryta pływalnia. W Uniszowicach funkcjonuje Ośrodek jazdy konnej.

W gminie Konopnica znajduje się 5 szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. Łącznie uczęszcza do nich 896 uczniów i zatrudnionych jest 95 nauczycieli. Wraz z zakończeniem budowy sali gimnastycznej w Motyczu w roku 2009, wszystkie szkoły w gminie posiadają bardzo dobre zaplecze sportowe. W roku 2008 w budynku byłego Domu Kultury w Motyczu otwarto, jedno z pierwszych w powiecie lubelskim, Centrum kształcenia na odległość. Lokal został wyposażony w stały dostęp do Internetu, czytelnię oraz wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. Centrum stworzone jest z myślą o osobach pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 5 czerwca 2011 otwarto wstępną wersję salki pamięci, poświęconej lokalnej historii i tradycji. W listopadzie 2011 r. w Motyczu powstała Grupa Twórcza Motycz, którą tworzą miłośnicy fotografii.

Od 1999 r. przy Szkole Podstawowej w Motyczu działają dwa zespoły:

 • Zespół Taneczno-Wokalny "Motycz”, który kultywuje tradycje tańca i pieśni ludowej swojego regionu.
 • Orkiestra Dęta

Dzięki wsparciu ze strony gminy zespół dysponuje kompleksem strojów ludowych a orkiestra zestawem instrumentów. Zespół i orkiestra uświetniają swoimi występami uroczystości szkolne, gminne i kościelne.                                     

11.1. Kultura i oświata Przedszkole

 • Przedszkole "Bajkowy Zamek" w Konopnicy
 • Przedszkole Dwujęzyczne "Mały Europejczyk" w Szerokim
 • Przedszkole Prywatne "Miś" w Kozubszczyźnie
 • Niepubliczne Przedszkole "Honoratka” w Radawcu Dużym
                                     

11.2. Kultura i oświata Szkoły Podstawowe

 • Szkoła Podstawowa w Stasinie
 • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
                                     

11.3. Kultura i oświata Gimnazjum

 • Gimnazjum Gminne im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
                                     

12. Opieka społeczna i zdrowotna

Głównym ośrodkiem zdrowotnym jest Motycz, gdzie znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. SP ZOZ, założony przez Radę Gminy, obejmuje opieką zdrowotną mieszkańców z następujących miejscowości: Motycz, Kozubszczyzna, Radawiec Mały, Radawiec Duży, Radawczyk, Marynin, część Stasina, część Konopnicy, Sporniak oraz niewielką część mieszkańców z Tomaszowic i Lublina, jak również uczniów 7 szkół działających na terenie gminy Konopnica. Opiekę zdrowotną świadczy: 3 lekarzy ze specjalizacją rodziną i ogólną oraz pediatryczną, 1 stomatolog, 3 pielęgniarki środowiskowe, 1 pielęgniarka koordynująca i 1 położna środowiskowa. Na terenie gminy działają także dwa prywatne gabinety lekarskie.

Rodziny i osoby potrzebujące pomocy i żyjące w trudnych warunkach wspierane dzięki środkom z budżetu gminy oraz z dotacji celowych budżetu centralnego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

                                     

13. Bezpieczeństwo

Za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiada Rewir Policji zlokalizowany w Maryninie. Obecnie czynione są starania o utworzenie Posterunku Policji na terenie gminy Konopnica.

Działa także 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 7 jednostek typu "S” i 4 jednostki typu "M”, które są zrzeszone w Zarządzie Gminnym Związku OSP. Wszystkie jednostki zrzeszają łącznie 256 członków. Grupa 20 osób tworzy młodzieżowe drużyny pożarnicze przy dwóch jednostkach. Obecnym prezesem gminnego OSP jest Jerzy Sieńko.

                                     

14. Wybory i władze

Frekwencja gminy w wyborach

 • 2010 – Wybory prezydenckie – 59.82%
 • 2007 – Wybory parlamentarne – 55.97%
 • 2011 – Wybory parlamentarne – 53.60%
 • 2010 – Wybory samorządowe – 49.71%

Wójtowie Gminy Konopnica

 • Hieronim Gołofit do 2006 r.
 • Mirosław Żydek od 2006 r.
                                     

14.1. Wybory i władze Wybory samorządowe 2006

Na podstawie wyroku z dnia 19 marca 2007 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie orzekł, iż konieczne jest powtórzenie drugiej tury wyborów w Konopnicy. W związku z nieprawidłowościami przy sporządzaniu spisu wyborców między 12 a 26 listopada 2006r. mieszkańcy Gminy musieli jeszcze raz pójść do urn 3 czerwca 2007 r. po kontrowersyjnej kampanii wyborczej.

Wójt kadencji 2006–2010

 • Mirosław Żydek PSL

Radni kadencji 2006–2010

 • Ryszard Zalewski Zemborzyce Podleśne, KWW "Przyjazna Gmina"
 • Adam Maciejko, KWW "Międzygminne Porozumienie Samorządowe"
 • Mirosław Michalak Tereszyn, Zemborzyce Tereszyńskie, KWW "Przyjazna Gmina"
 • Dariusz Sobczak, PSL
 • Andrzej Duda Motycz, PSL
 • Jan Krzyszczak Stasin, KWW "Nowoczesna Gmina"
 • Stanisław Majczak Motycz, PSL
 • Artur Markowski Lipniak, Szerokie, KWW "Przyjazna Gmina"
 • Paweł Wilczek, PSL
 • Andrzej Misztal Marynin, KWW "Przyjazna Gmina"
 • Anna Wierchoła Uniszowice, KWW "Niezależni-Konopnica"
 • Marian Żydek Radawiec Duży, PSL
 • Stanisław Łukasiewicz Konopnica, KWW "Przyjazna Gmina"
 • Grzegorz Szymański Radawiec Duży, PSL
 • Jerzy Jakubas Kozubszczyzna, PSL
 • KWW "Nowoczesna Gmina" – 1 mandat
 • PSL – 7 mandatów
 • KWW "Przyjazna Gmina" – 5 mandatów
 • KWW "Niezależni-Konopnica" – 1 mandat
 • KWW "Międzygminne Porozumienie Samorządowe" – 1 mandatów
                                     

14.2. Wybory i władze Wybory samorządowe 2010

Wójt kadencji 2010–2014

 • Mirosław Żydek PSL

Radni kadencji 2010–2014

 • Tomasz Brodziak Radawiec Duży, KWW "Porozumienie Gminne"
 • Roman Rybacki Uniszowice, KWW "Przyjazna Gmina"
 • Stanisław Łukasiewicz Konopnica, KWW "Przyjazna Gmina"
 • Piotr Gołębiowski Tereszyn, Zemborzyce Tereszyńskie, PSL
 • Anna Gano-Gęca Stasin, PIS
 • Krzysztof Żydek, PSL
 • Ryszard Zalewski Zemborzyce Podleśne, KWW "Porozumienie Gminne"
 • Paweł Wilczek, PSL
 • Andrzej Duda Motycz, PSL
 • Stanisław Majczak Motycz, PSL
 • Jerzy Jakubas Kozubszczyzna, PSL
 • Grzegorz Wertel Marynin, KWW "Grzegorza Wertla"
 • Dariusz Sobczak, PSL
 • Witka Witold Lipniak, Szerokie, PIS
 • Marian Żydek Radawiec Duży, PSL
 • PIS – 2 mandaty
 • KWW "Przyjazna Gmina" – 2 mandaty
 • KWW "Grzegorza Wertla" – 1 mandat
 • PSL – 8 mandatów
 • KWW "Porozumienie Gminne" – 2 mandaty
                                     

14.3. Wybory i władze Frekwencja gminy w wyborach

 • 2010 – Wybory prezydenckie – 59.82%
 • 2007 – Wybory parlamentarne – 55.97%
 • 2011 – Wybory parlamentarne – 53.60%
 • 2010 – Wybory samorządowe – 49.71%
                                     

14.4. Wybory i władze Wójtowie Gminy Konopnica

 • Hieronim Gołofit do 2006 r.
 • Mirosław Żydek od 2006 r.