Poprzednia

ⓘ Endaka
Endaka
                                     

ⓘ Endaka

Endaka – japońskie określenie wzrostu wartości jena względem walut zagranicznych; wysoki kurs jena wobec innych walut.

Z uwagi na silne uzależnienie gospodarki japońskiej od eksportu, aprecjacje jena wiążą się z pogorszeniem terms of trade TOT i utratą konkurencyjności – towary japońskie sprzedawane zagranicą stają się coraz droższe, co zmusza firmy do obniżania kosztów produkcji i szukania oszczędności w celu poprawy atrakcyjności eksportu – niski kurs jena przez dłuższy czas może doprowadzić do recesji gospodarczej – endaka-fukyō jap. 円高不況, pol. recesja/spadek/załamanie wysokiego/silnego jena).

                                     

1. Nazwa

Słowo "endaka” powstało w wyniku połączenia słów "en” pol. jen i "taka” pol. wysoki/silny/drogi. Przeciwieństwem aprecjacji jena jest jego deprecjacja – "en-yasu” jap. 円安, pol. niski/słaby/tani jen.

                                     

2. Historia

Jen został wprowadzony do obiegu w 1871 przez rząd Meiji. Nowa waluta oparta była na parytecie złota 1 jen = 1.5 gr złota = 1 dolar meksykański, jednak w praktyce bazowała na srebrze. Kiedy zwiększyła się podaż srebra, wartość jena spadła. Wówczas Japonia, podobnie jak kraje zachodnie, przyjęła standard złota, ustanawiając kurs 1 jen = 0.75 gr złota, co odpowiadało 50 centom amerykańskim.

W 1917 w trakcie I wojny światowej, Japonia, jak inne kraje uczestniczące w wojnie, odeszła od systemu waluty złotej. Z powodu kryzysu gospodarczego próby powrotu w latach 30. XX wieku nie powiodły się. W 1949, po II wojnie światowej, bank Japonii przyjął sztywny kurs jena do dolara amerykańskiego na poziomie 360 jenów za jednego dolara – kurs ten był utrzymywany do końca 1970 roku. W 1971, po porozumieniu smithsońskim ang. Smithsonian Agreement, kurs zmieniono na 308 jenów za dolara – nowy kurs utrzymano przez dwa lata. Kiedy w 1973 Stany Zjednoczone zdewaluowały dolara wobec złota, Japonia, podobnie jak i inne kraje, przyjęła płynny kurs walutowy. Przez kolejne dziesięć lat, kurs jena do dolara wahał się w przedziale 296–210 jenów za dolara – wówczas termin "endaka” na trwałe wszedł do języka japońskiego.

Określenie "endaka” często bywało stosowane do okresu aprecjacji jena po 1985, tj. po zawarciu tzw. porozumienia z Plaza ang. Plaza Accord pomiędzy Francją, Niemcami Zachodnimi, Wielką Brytanią, Japonią i USA w celu osłabienia dolara względem marki niemieckiej i jena. W 1986 jen zyskał ponad 41% w stosunku do dolara, w 1987 kolejne 17% i prawie 13% w 1988. Doprowadziło do krótkotrwałej recesji – Endaka Fukyo I. Załamanie nie trwało długo – wskutek aprecjacji jena potaniał import surowców i towarów – ceny importu spadały szybciej niż eksportu – nie doszło do pogorszenia terms of trade TOT, co pozwoliło na utrzymanie konkurencyjności eksportu. Jednocześnie rząd japoński prowadził ekspansywną politykę monetarną, obniżając podstawową stopę procentową z 5% na 2.5%, co przyczyniło się wprawdzie do pobudzenia popytu wewnętrznego, lecz w efekcie doprowadziło do powstania bańki na rynku nieruchomości i akcji nadmuchanej przez łatwo dostępne, tanie kredyty – okres ten nazywany jest Heisei Boom.

Jen zyskiwał na wartości szczególnie szybko w latach 90. XX wieku – podczas gdy w 1990 za dolara płacono jeszcze 144 jeny, to w 1994 już tylko 88–96 jenów. W 1995 na fali kryzysu meksykańskiego oraz wskutek japońsko-amerykańskiego sporu handlowego w sprawie części samochodowych, wartość jena ponownie wzrosła – za jednego dolara płacono mniej niż 80 jenów. Tym razem okres Endaka Fukyo II 1991–1995 zbiegł się w czasie z pęknięciem bańki spekulacyjnej, jednak dzięki skoordynowanej akcji amerykańskiego i japońskiego banku centralnego, udało się doprowadzić do 35% deprecjacji jena w 1996. Wobec azjatyckiego kryzysu finansowego 1997 jen dalej tracił na wartości – za jednego dolara płacono wówczas ponad 140 jenów. Jednak wkrótce doszło do kolejnych aprecjacji, które w połączeniu z wewnętrzną polityką gospodarczą doprowadziły do stagnacji Endaka Fukyo III – wobec kryzysu Bank Japonii zaczął powiększać swoje rezerwy, a rząd zaprowadził ekspansywną politykę fiskalną. W 2004 Bank Japonii wycofał się z interwencji rynkowych. W 2008, na fali gwałtownie rosnących cen ropy naftowej, doszło do kolejnej aprecjacji jena, która zbiegła się w czasie z globalnym kryzysem finansowym.