Poprzednia

ⓘ Medal jubileuszowy „Czterdzieści lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal jubileuszowy Czterdzieści lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
                                     

ⓘ Medal jubileuszowy "Czterdzieści lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”

Medal jubileuszowy "Czterdzieści lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” – radziecki jubileuszowy medal wojskowy i cywilny.

Medal został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 12 kwietnia 1985 roku dla uczczenia 40 rocznicy zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Medal został ustanowiony w dwóch wariantach: wojskowym i cywilnym.

                                     

1. Zasady nadawania

Zgodnie z dekretem z dnia 12 kwietnia 1985 roku uprawnionymi do otrzymania medalu byli:

  • wszyscy żołnierze i cywilne osoby służące w Sił Zbrojnych ZSRR i biorące udział w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, partyzanci, członkowie ruchu oporu, jak również inne osoby, nagrodzone wcześniej medalem za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945 i medalem za Zwycięstwo nad Japonią otrzymywali medal w wariancie wojskowym
  • pracownikom nagrodzonym wcześniej medalem za Ofiarną Pracę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945 lub medalami: za Obronę Leningradu, za Obronę Moskwy, za Obronę Odessy, za Obronę Sewastopola, za Obronę Stalingradu, za Obronę Kijowa, za Obronę Kaukazu i za Obronę Radzieckiego Obszaru Podbiegunowego otrzymywali medal w wariancie cywilnym

Łącznie nadano ok. 11.2 mln. medali.

                                     

2. Opis odznaki

Odznakę stanowi okrągły krążek wykonany z mosiądzu o średnicy 32 mm.

Na awersie w centrum znajduje się pięcioramienna gwiazda na niej umieszczono wizerunki żołnierza, robotnika i kołchoźnicy w tle Wieża Spasska Kremla i fajerwerki. U góry data 1945 – 1985. U dołu wieniec laurowy.

Na rewersie w centrum napis СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ pol. 40-lecie Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945. W górnej części napis УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ pol. uczestnik wojny wariant wojskowy lub УЧАСТНИКУ ТРУДОВОГО ФРОНТА pol. uczestnik frontu pracy wariant cywilny. W dolnej części sierp i młot i wstążka.

Medal zawieszony był na pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką koloru czerwonego o szer. 24 mm, po bokach wąskie paski koloru zielonego, z prawej strony paski na przemian koloru czarnego 3 i pomarańczowego 5.

                                     

3. Odznaczeni Polacy

Medalem odznaczono ponad 700 Polaków - przedstawicieli władz PRL oraz kombatantów. W związku z uroczystościami 40-lecia Zwycięstwa podczas spotkania w Zarządzie Głównym ZBoWiD "Medal 40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” otrzymali m. in: Janina Balcerzak dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego, płk Bazyli Braiłowski przewodniczący Krajowej Rady Polaków - byłych Żołnierzy Armii Radzieckiej, Aleksander Burski, płk Tadeusz Chłopecki, gen. bryg. Franciszek Cymbarewicz, Edward Duda b. sekretarz Rady Państwa PRL, gen. dyw. Mieczysław Grudzień, płk Tadeusz Hankiewicz były minister pełnomocny PRL w Tiranie, płk Marian Janic były dyrektor gabinetu ministra spraw wewnętrznych, Helena Jaworska działaczka PPR, Antoni Korzycki były wicepremier, płk Stanisław Nałęcz-Komornicki, płk Jakub Krajewski były Sekretarz Generalny ZG ZBoWiD, Kazimierz Kąkol były minister - kierownik Urzędu ds. Wyznań, Władysław Kruczek były członek Biura Politycznego KC PZPR, Stanisław Kujda były I sekretarz KW PZPR w Koszalinie, płk Mikołaj Kałłaur, płk Ryszard Łapkowski były attaché wojskowy w Berlinie Wschodnim i Belgradzie, Zygmunt Ładkowski, płk Witold Łokuciewski bohater bitwy o Anglię, płk Bazyli Maksimczuk weteran 1 Armii WP w ZSRR, gen. dyw. Mieczysław Moczar były minister spraw wewnętrznych, prof. Ryszard Nazarewicz, Józef Ozga-Michalski były wicemarszałek Sejmu PRL, Jan Ptasiński były wiceminister bezpieczeństwa publicznego i ambasador w ZSRR, płk Janusz Przymanowski pisarz, Jerzy Putrament pisarz, Mieczysław Róg-Świostek członek Rady Państwa PRL, płk Henryk Sienkiewicz działacz ZBoWiD, Ludomir Stasiak były sekretarz Rady Państwa PRL, Henryk Szafrański członek Rady Państwa PRL, Kazimierz Świtała szef Kancelarii Sejmu PRL, gen. bryg. Jan Wyderkowski b. zastępca dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, płk Andrzej Zbyszewski pisarz, b. szef Gabinetu Wojskowego Przewodniczącego Rady Państwa PRL, Wojciech Żukrowski pisarz, poseł na Sejm PRL.

Użytkownicy również szukali:

odznaki zsrr,

...
...
...