Poprzednia

ⓘ Freeter
                                     

ⓘ Freeter

Freeter – japońskie określenie młodych ludzi pozostających bez stałego zatrudnienia – Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej do grupy "freeter” zalicza ludzi pomiędzy 15 a 34 rokiem życia zatrudnionych czasowo lub na pół etatu, poszukujących pracy czasowej lub na pół etatu oraz bezrobotnych, którzy chcieliby podjąć pracę czasową lub na pół etatu.

                                     

1. Nazwa

Słowo "freeter” pojawiło się w języku japońskim w latach 80. XX w. Jest ono przykładem tworzenia nowych słów w japońszczyźnie ze słownictwa obcojęzycznego.

Powstało z połączenia angielskiego "free” pol. wolny lub "freelancer" pol. "wolny strzelec" i niemieckiego "Arbeiter” pol. pracownik. Oba określenia odnoszą się do osób nie związanych umową o stałą pracę. W języku japońskim słowo arubaito od niem. "Arbeit" oznacza "fuchę", "chałturę", "pracę na boku", "pracę na część etatu". Stąd też niemiecki "Arbeiter" oznacza po japońsku osobę arubaitā, która podejmuje pracę dorywczą.

Początkowo terminem tym określano młodych ludzi, którzy rozmyślnie nie podejmowali stałej pracy, pomimo wakatów na rynku. Od 2004 roku grupę młodych ludzi bez wykształcenia ang. education, pracy ang. employment i wyszkolenia zawodowego ang. training określa się skrótem NEET z ang. No Education, Employment or Training.

                                     

2. Sytuacja na rynku pracy

Japoński Instytut Pracy wyróżnia dwie grupy "freeter”. Pierwsza grupa obejmuje młodych ludzi odrzucających pracę w korporacjach i związany z tym wyścig szczurów – rezygnujących ze stałego zatrudnienia z wyboru, do drugiej grupy należą ci ludzie, którzy nie mogą znaleźć stałej pracy – z powodu szybkiego rozwoju rynku pracy czasowej. Brak stałego zatrudnienia z wyboru był szczególnie popularny wśród absolwentów szkół wyższych w dużych miastach. Liczba "freeter” na japońskim rynku pracy oscyluje wokół 2 milionów – w latach 2002–2005 utrzymywała się powyżej 2 milionów, by spaść do 1.7 miliona w roku 2008, głównie dzięki zmniejszającej się liczbie "freeter” wśród ludzi pomiędzy 15 a 24 rokiem życia.

                                     

3. Konsekwencje społeczne i gospodarcze

Konsekwencje społeczne pojawienia się grupy "freeter” to przede wszystkim odłożenie w czasie decyzji o małżeństwie i założeniu rodziny – prace dorywcze są nisko płatne, co nie pozwala młodym na wyprowadzenie się z domu rodzinnego i rozpoczęcie samodzielnego życia. "Freeter” pozostający na utrzymaniu rodziców nazywani są "parasite singles” w wolnym tłum. pasożytujący kawalerowie/pasożytujące panny – określenie to zostało wprowadzone w 1999 roku przez japońskiego socjologa Masahiro Yamadę z Tokyo Gakugei University.

Wykształcenie się grupy "freeter” niezainteresowanej pracą w korporacjach spowodowało spadek liczby chętnych do odbywania szkoleń w miejscu pracy – pierwszego etapu kariery korporacyjnej, uważanego za podstawę sukcesu firm japońskich. Skutkuje to problemami z tworzeniem puli nowych wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ponadto dla niewyszkolonych "freeter” znalezienie później stałego zatrudnienia stało się niemożliwe. "Freeter” postrzegani są jako zagrożenie dla systemu opieki społecznej – brak stałego zatrudnienia wiąże się z nieodprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, co z kolei przyczynia się do pogarszania wpływów do budżetu.                                     
  • NHK 2015 Ryusei Wagon TBS 2015 Glass no Ie NHK 2013 jako Tamaki Rei Freeter Ie wo kau SP Fuji TV 2011 Kurumi no Heya NHK 2011 Good Life Arigato
  • ga Ren ai Dekinai Riyuu Fuji TV 2011 Freeter Ie wo kau SP Fuji TV 2011 Misaki Number One NTV 2011 Freeter Ie wo kau Fuji TV 2010 Warau Joyuu
  • Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Freeter Prawo pracy Rynek pracy Stosunek pracy Umowa śmieciowa Adrian Grycuk: Najważniejsze
  • Gao Niebieski jap. ガオブルー Gao Burū, Gao Blue 19 - letni bezrobotny freeter Wcześniej pracował jako dostawca pizzy i woźny. Chciał grać zawodowo w

Użytkownicy również szukali:

darmowy program, dobre programy do ściągania, dobre programy windows 10, programy na pc,

...
...
...