Poprzednia

ⓘ Computer Science (czasopismo)
Computer Science (czasopismo)
                                     

ⓘ Computer Science (czasopismo)

Computer Science – angielskojęzyczne czasopismo naukowym o międzynarodowym zasięgu, wydawane przez AGH od 1999 roku. Redaktorzy czasopisma są pracownikami Wydziału EAIiE.

                                     

1. Rada wydawnicza

  • Komitet redakcyjny
  • 5 naukowców pracujących w Europie,
  • 2 naukowców pracujących w Australii.
  • Redaktorzy: prof. dr hab. inż Antoni Ligęza, prof. dr hab. inż. Robert Schaefer, prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, prof. dr hab. inż Wiesław Wajs, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
  • 6 naukowców pracujących w USA,
  • 10 naukowców pracujących w Polsce,
  • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski,

Komitet redakcyjny ma charakter otwarty. Znane osoby włączające się w prace redakcyjne: Zbigniew Michalewicz University of Adelaide, Australia oraz Ryszard Tadeusiewicz AGH w Krakowie.

                                     

2. Dostęp do numerów

Wybrane numery czasopisma w wersji drukowanej można zamówić w Wydawnictwie AGH. Wszystkie numery czasopisma w wersji elektronicznej są dostępne bezpłatnie w repozytorium CSCI OAI-PMH.