Poprzednia

ⓘ Germany Trade and Invest
Germany Trade and Invest
                                     

ⓘ Germany Trade and Invest

Germany Trade and Invest, do dnia 1 stycznia 2009 jako Federalna Agencja Handlu Zagranicznego którego zadaniem jest prowadzenie marketingu gospodarczego oraz promocji inwestycji. Siedziba znajduje się w Berlinie oraz w Bonn.

Założone w 1951 jako Federalne Centrum Informacji dla Handlu Zagranicznego Bundesauskunftsstelle für den Außenhandel, zostało przemianowane w 1953 na Federalne Biuro Handlu Zagranicznego, z siedzibą w Kolonii.

W dniu 1 stycznia 2009 w wyniku połączenia Bundesagentur für Außenwirtschaft bfai oraz spółki Invest in Germany GmbH powstał nowy urząd rozwoju gospodarczego Niemiec, który w Bonn przetwarza informacje gospodarcze, prawne, podatkowe i celne nadsyłane przez sieć 40 korespondentów w świecie, w Berlinie zajmuje się promocją inwestycji zagranicznych w Niemczech.

Oferta Germany Trade and Invest obejmuje następujące obszary:

  • informacje z zakresu prawa podatkowego,
  • pomoc w zakresie taryf celnych,
  • analiza rynków i branż,
  • pomoc w realizacji projektów międzynarodowych,
  • pomoc podczas udziału w przetargach oraz przy nawiązaniu kontaktów gospodarczych.

Towarzystwo udziela też wskazówek z zakresu polityki gospodarczej.

Wcześniej przedstawicielstwo BfaI w Warszawie mieściło się przy ul. Kapitulnej 2-6 2001-2004.

                                     
  • Wirtschaftsdaten Japans Germany Trade and Invest Economic survey of Japan 2008: Reforming the labour market to cope OECD with increasing dualism and population ageing
  • 2008 - 04 - 14. Weinheim, Germany Wiley - VCH. DOI: 10.1002 cbic.200700751. ISSN 1439 - 4227. PMID: 18357594. Charles M. Radding. Homologous Pairing and Strand Exchange
  • 25203597. J.M. Yeh, L. Diller. Pediatric Hodgkin lymphoma: trade - offs between short - and long - term mortality risks. Blood 120 11 s. 2195 2202

Użytkownicy również szukali:

...
...
...