Poprzednia

ⓘ Polskie Linie Lotnicze LOT
Polskie Linie Lotnicze LOT
                                     

ⓘ Polskie Linie Lotnicze LOT

Polskie Linie Lotnicze "LOT” S.A. – polskie narodowe linie lotnicze, utworzone 29 grudnia 1928 pod nazwą Linie Lotnicze LOT Sp. z o.o. z połączenia – działających w kraju – prywatnych linii lotniczych Aerolot i Aero, jako wynik ich nacjonalizacji. Faktyczną działalność rozpoczęły 1 stycznia 1929 i są jedną z najstarszych czynnych linii lotniczych świata.

Obecnymi udziałowcami PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza 100% akcji.

Spółka należy do sojuszu Star Alliance i jest właścicielem spółek: LOT Travel, CEES, WRO-LOT, LOT Crew oraz marek LOT Charters, LOT Cargo, LOT Flight Academy. Powiązane z PLL LOT są estońskie linie lotnicze Nordica, których 49% akcji należy do PLL LOT.

                                     

1. Historia

2015

W czerwcu 2015 LOT był gospodarzem CEB – spotkania szefów linii lotniczych Star Alliance, największego sojuszu na świecie.

2016

W 2016 LOT uruchomił 17 nowych tras, m.in. do Tokio. Przewoźnik nawiązał współpracę z Nordicą.

                                     

1.1. Historia Po II wojnie światowej

Działalność LOT-u została zawieszona w czasie II wojny światowej. Loty krajowe wznowiono 1 kwietnia 1945 roku, linia okrężna Warszawa-Łódź-Kraków-Rzeszów-Lublin-Warszawa, pierwsze połączenie międzynarodowe uruchomiono 11 maja 1945 Warszawa-Berlin po otrzymaniu 9 samolotów Douglas DC-3 i 10 Lisunow Li-2, następne w lipcu Warszawa-Paryż, Warszawa -Sztokholm. Uchwałą Rady Ministrów z 8 sierpnia 1946 został zatwierdzony statut przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT”. W lipcu 1947 w skład floty włączono kolejne 5 samolotów typu SNCASE SE.161 Languedoc. Zarządzeniem Ministra Komunikacji z 30 września 1949 utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Polskie Linie Lotnicze "Lot” oraz osobnym zarządzeniem MK z tego dnia nadano statut przedsiębiorstwa. W ramach swojej działalności LOT prowadził także usługi lotnicze w zakresie opylania lasów przeciwko szkodnikom leśnym 1948 roku wykonał samolotami Li-2. W 1952 r. wykonano usługi agrolotnicze dla rolnictwa zwalczanie stonki ziemniaczanej 20 tys. ha. W tym celu zakupiono 14 samolotów Piper Cub od Aeroklubu Polskiego które zostały przerobione w warsztatach LOT-u na samoloty rolnicze. Po wykorzystaniu tych samolotów w 1953 r. 10 skasowano, a 4 przekazano aeroklubom. Samoloty LOT-u wykonywały także loty fotogrametryczne dla celów kartograficznych,

W 1961 r. PLL LOT podpisała umowę wynajmu samolotu PZL MD-12P wytworzonego przez WSK-Okęcie. Prototyp SP-PBD, wersja pasażerska wynajęta przez PLL LOT wykonywała ramach testów eksploatacyjnych i oceny przydatności 120 regularnych lotów pasażerskich na trasie Warszawa – Rzeszów – Warszawa. Samolot miał dobre osiągi i niskie koszty w eksploatacji, jednak z powodu katastrofy pierwszego prototypu SP-PAL, pomimo dalszych prac rozwojowych nad konstrukcją samolotu PLL LOT nie podjął się zakupu.

Następnie we flocie LOT-u znalazły się samoloty:

 • odrzutowiec dalekiego zasięgu Iljuszyn Ił-62 – w kwietniu 1973, po wprowadzeniu wersji zmodernizowanej Ił-62M zastąpiono dotychczas eksploatowane samoloty nową wersją, pozostawiając stronie radzieckiej w rozliczeniu używane samoloty.
 • Convair CV-240 i Vickers Viscount – wprowadzony w październiku 1957 i listopadzie 1962,
 • Tupolew Tu-154 – od 9 maja 1985, 14 maszyn.
 • Iljuszyn Ił-14 – w 1955,
 • Iljuszyn Ił-18 – wprowadzony w maju 1961,
 • Iljuszyn Ił-12B – w kwietniu 1949,
 • Tupolew Tu-134 – listopad 1968 oraz
 • Antonowy An-24 – dostarczone w kwietniu 1966,

Wprowadzenie samolotów Iljuszyna typu Ił-62 i Ił-62M pozwoliło na uruchomienie pierwszych lotów transatlantyckich do Montrealu w maju 1972, a regularnej linii z Warszawy do Nowego Jorku – w kwietniu 1973 roku.

                                     

1.2. Historia Po 1989

Wymiana floty z samolotów radzieckich na amerykańskie rozpoczęła się w późnych latach 80. XX wieku; ostatnie dwa zamówione wcześniej samoloty Tupolewa Tu-154M wcielono do floty w 1990 i 1991 roku. W kwietniu 1989 roku, zakupiono amerykańskie samoloty firmy Boeing. Były to Boeingi 767-200ER, a w 1990 Boeing 767-300ER. Następnie w sierpniu 1991 roku zakupiono samoloty francusko-włoskiej firmy ATR typu ATR 72-200 i kolejne samoloty Boeinga: Boeing 737-500 w grudniu 1992 i Boeing 737-400 w kwietniu 1993 roku.

W listopadzie 1992 roku LOT stał się spółką akcyjną.

W 1999 roku LOT rozpoczął eksploatację brazylijskich samolotów Embraer 145, w marcu 2004 Embraer 170, a w maju 2006 Embraer 175. 8 czerwca 2010 r. Ministerstwo Obrony Narodowej wyczarterowało od PLL LOT dwa Embraery 175 do obsługi lotów najważniejszych osób w państwie. Umowa, odnowiona w 2013 r., miała obowiązywać do końca roku 2017 z możliwością przedłużenia lub skrócenia.

26 października 2003 roku, LOT dołączył do sojuszu lotniczego Star Alliance, stając się jego 14. członkiem.

Do PLL LOT należał polski przewoźnik niskobudżetowy Centralwings kod linii IATA: C0 / kod linii ICAO: CLW, założony w 2004 roku. Premierowy lot linii lotniczych Centralwings odbył się 1 lutego 2005 roku na trasie Warszawa – Londyn, a we wrześniu linie obsłużyły półmilionowego pasażera. W kolejnych latach ze względu na niską rentowność tanich połączeń regularnych, które mogłyby w przyszłości zagrozić stabilności firmy zarząd spółki podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania realizacji tanich połączeń regularnych. 26 marca 2009 roku spółka zakończyła działalność, a 9 czerwca Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość spółki obejmującą likwidację majątku.

Większość samolotów użytkowanych przez Centralwings należało do PLL LOT.

Od 26 stycznia do 29 czerwca 2006 przewodniczącym rady nadzorczej PLL LOT był Władysław Bartoszewski.

W 2010 roku władze PLL LOT planowały usunięcie logo "Żurawia” z ogona samolotów. Dotychczasowe logo na stateczniku pionowym miał zastąpić napis "LOT”. Jednak pomysł oprotestował związek zawodowy NSZZ "Solidarność” pracowników LOT-u. Protest poparło na portalu społecznościowym prawie 1.5 tys. internautów. Prawdopodobnie pod wpływem krytycznych artykułów prasowych i protestów zarząd spółki PLL LOT zrezygnował z pierwotnego planu zmiany malowania nowych samolotów Embraer i Dreamliner.

W dniu 15 kwietnia 2011 LOT wycofał z eksploatacji samoloty Embraer 145.

23 listopada 2011 LOT zaprezentował pierwszy samolot w nowych barwach, zaprojektowanych przez Jacka Bonczka. Był to Boeing 737-400 SP-LLL wykonujący operacje dla LOT Charters.

W 2012 roku PLL LOT SA zatrudniał na etatach 2028 osób. Operuje na 92 trasach z Polski. Główną bazą linii jest warszawskie Lotnisko Chopina. W 2015 przewoźnik otworzył na nim swoje centrum przesiadkowe.                                     

1.3. Historia Kryzys w 2012

Pod koniec 2012 roku spółka zwróciła się do Skarbu Państwa o pomoc publiczną w wysokości 1 miliarda złotych, w związku ze złą sytuacją finansową we wrześniu prezes Marcin Piróg zapewniał, że jest ona niezła. Jako przyczyny wskazywano pozorowane reformy po stronie Ministerstwa Skarbu Państwa 51% udział właścicielski było zapisem ustawowym, zmiany kadrowe w zarządzie, upolitycznienie stanowisk i niskie kompetencje kadry nadzorczej, które skutkowały błędnymi decyzjami biznesowymi. W raporcie Fundacji Republikańskiej z 2013 roku przeanalizowano nadzór właścicielski ze strony MSP w latach 2008–2012 i wskazano następujące zaniedbania jako przyczynę fatalnej sytuacji finansowej:

 • brak nadzoru właścicielskiego zaskoczenie informacją o stanie finansowym spółki, w której Skarb Państwa ma ponad 90% udziałów,
 • w latach 2010–2012 LOT prowadził desperacką wyprzedaż wszystkich dostępnych aktywów, dzięki którym uzyskał ok. 640 mln zł, które zostały zużyte w całości na spłatę bieżących zobowiązań; w rezultacie pod koniec 2012 roku pozostał praktycznie bez aktywów i utracił zdolność do dalszego regulowania zobowiązań.
 • tolerowanie lub narzucanie "karuzeli kadrowej” na stanowiskach zarządczych i ich upolitycznienie, co prowadziło często do lokowania na kluczowych stanowiskach osób niekompetentnych; w wyniku jednej z takich decyzji LOT stracił ponad 430 mln zł na samych tylko opcjach paliwowych w 2008 roku, zaś skumulowana strata 2008–2011 wyniosła ponad 1.1 mld zł,
 • tolerowanie braku polityki informacyjnej spółki w zakresie działalności operacyjnej i sytuacji finansowej ostatnie publiczne raporty pochodzą z 2010 roku,
 • brak jakiejkolwiek spójnej polityki właścicielskiej ze strony MSP poza chęcią jak najszybszego sprzedania części udziałów,
 • zarząd pozostawał pasywny wobec znaczących zmian zachodzących na europejskim rynku lotniczym duże konsolidacje przewoźników w obliczu kryzysu tak, jakby problem go nie dotyczył,

Równocześnie większość z aktywów odsprzedanych po 2010 roku przeszła w ręce innych spółek lub agencji Skarbu Państwa, przez co prywatyzacja miała charakter pozorny. Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło poszukiwanie inwestorów oraz zmianę ustawy, wymuszającej co najmniej 51% udział Skarbu Państwa w spółce. Ostatecznie ustawa została uchylona dnia 10 maja 2013. Pierwszą transzę wsparcia publicznego LOT otrzymał w drugiej połowie grudnia 2012, kiedy Skarb Państwa udzielił spółce 400 mln zł – pieniądze te zostały przeznaczone na spłatę przeterminowanych zobowiązań 318 mln zł i pokrycie strat operacyjnych.

Ogólne przychody PLL LOT SA w roku 2012 wyniosły ponad 3467 mln złotych, przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 3305 mln złotych.

                                     

1.4. Historia 2013

W kwietniu 2013 LOT poprosił o wsparcie publiczne w wysokości 380 mln zł. W połowie maja 2013 Komisja Europejska zaakceptowała warunkowo, do czasu zapoznania się z planem restrukturyzacji spółki, 400 mln zł pomocy publicznej udzielonej PLL LOT w grudniu poprzedniego roku. Plan ten Polska przedłożyła 20 czerwca 2013 roku czyli w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia pomocy.

W związku z coraz lepszymi wynikami LOT nie wystąpił we wrześniu do Ministerstwa Skarbu o wypłatę drugiej transzy pomocy publicznej. Wypłata tej transzy – zgodnie z Planem Restrukturyzacji złożonym przez Ministerstwo Skarbu w Komisji Europejskiej – była planowana na sierpień. Tymczasem LOT nie wystąpił o nią ani w sierpniu, ani we wrześniu. Miało się to stać dopiero w październiku. Poprawiająca się kondycja firmy spowodowała, że LOT nie wystąpił już o II transzę pomocy publicznej.

7 listopada 2013 roku Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu procedury sprawdzającej zasadność pomocy publicznej dla LOT-u, a także to czy pomoc publiczna nie zakłóci konkurencji na rynku europejskim. Komisja Europejska w dniu 27 lipca 2014 roku uznała zasadność pomocy publicznej dla LOT-u.

                                     

1.5. Historia 2014

Rok 2014 oznacza dla linii ciągły rozwój, kojarzony głównie jako dostawa kolejnych Boeingów 787, ale również jako nowe kierunki i zwiększenie komfortu na trasach, między innymi dzięki renowacji Boeingów 737-400. Na początku września linie poinformowały, że od początku roku do końca stycznia po raz pierwszy od wielu lat osiągnęły dodatni wynik na działalności podstawowej, czyli na samym przewozie pasażerów nie wlicza się w to profitów z posiłków i innych usług dodatkowych. 30 października PLL LOT pobiło rekord długości lotu Boeingiem 787 – ponad 14.5 godziny. Lot odbył się na zlecenie KGHM z Warszawy do miejscowości Antofagasta w Chile.

                                     

1.6. Historia 2015

W czerwcu 2015 LOT był gospodarzem CEB – spotkania szefów linii lotniczych Star Alliance, największego sojuszu na świecie.

                                     

1.7. Historia 2016

W 2016 LOT uruchomił 17 nowych tras, m.in. do Tokio. Przewoźnik nawiązał współpracę z Nordicą.

                                     

1.8. Historia 2017

W 2017 LOT uruchomił połączenie do Los Angeles oraz przywrócił połączenia do Newarku, a także połączenie z Krakowa do Chicago. Do floty przewoźnika dołączyły 4 Boeingi 737-800. LOT powrócił do portów regionalnych, uruchamiając loty do Tel Awiwu z Gdańska, Poznania, Wrocławia oraz Lublina, a także do Lwowa z Poznania, Bydgoszczy oraz Olsztyna. W grudniu LOT odebrał 2 nowoczesne Boeingi 737 MAX 8.

                                     

1.9. Historia 2018

W 2018 LOT uruchomił połączenie z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Rzeszów jako trzecie miasto w Polsce, dzięki LOT, zyskuje bezpośrednie regularne połączenie transatlantyckie – do Nowego Jorku. Otwarte zostaje także regularne połączenie z Rzeszowa do Tel Awiwu. Wyróżnienie przez Global Traveler, jako najlepsza linia Europy Wschodniej. LOT odebrał cztery nowoczesne Embraery 190. 23 marca do Warszawy przyleciał pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner.

                                     

1.10. Historia 2019

Na początku 2019 roku LOT uruchomił połączenie z Warszawy oraz Budapesztu do portu lotniczego London City. Od lutego do kwietnia lot wypożyczył Airbusa A340, od linii Air Belgium na trasy do Nowego Jorku. 12 marca 2019 r. LOT uziemił B737 MAX 8, na czas ich uziemienia wypożyczył trzy samoloty, jednego B737-800 od linii Go2Sky oraz dwa od Blue Air, A321-200 od linii SmartLynx, oraz B737-400 od linii GetJet Airlines. Przewoźnik 1 kwietnia otworzył połączenie z Krakowa do Bukaresztu. Od 25 kwietnia LOT obsługuje również połączenie z Krakowa do Olsztyna i Dubrownika. Lot 1 maja uruchomił połączenie lotnicze Wilno-London City-Wilno. Od czerwca odbywają się także loty z Warszawy do Miami, Bejrutu, Warny oraz na Korfu. We wrześniu LOT zacznie latać z Budapesztu do Brukseli i Bukaresztu oraz z Warszawy do Delhi. Przewoźnik zapowiedział że od 3 listopada rozpocznie swoje loty ze stolicy Polski do Kolombo. Linia zwiększy również częstotliwość lotów z Krakowa do Chicago z 1 razu, na 3 razy w tygodniu. Lot podpisał umowę z biurem podróży Rainbow Tours na wykonanie 13 tras czarterowych z Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice, do tego celu lot na czas tej umowy LOT w Katowicach zrobi bazę jednemu B737-8 połączenia ruszyły 24 maja. W tym roku również LOT odebrał 3 nowoczesne Boeingi B787-9 Dreamliner. Ogłoszono start połączenia z Krakowa do Nowego Jorku – JFK, a także z Warszawy do San Francisco i Waszyngton-Dulles. Połączenie do San Francisco wystartuje po raz pierwszy 5 sierpnia 2020 roku, natomiast do Waszyngton-Dulles wystartuje po raz pierwszy 2 czerwca 2020 roku.                                     

1.11. Historia 2020

15 stycznia LOT, jako trzecia linia w Europie uruchomił bezpośrednie połączenie z Warszawy na lotnisko Pekin Daxing. 20 stycznia 2020 roku PGL wyraziła chęć kupna poprzez podpisanie listu intencyjnego linię lotniczą Condor, która poszukiwała inwestora po upadku Thomas Cook,co nastąpiło jesienią 2019 roku. 24 stycznia podczas konferencji prasowej, prezes LOT i PGL Rafał Milczarski ogłosił plan zakupu 30 samolotów szerokokadłubowych, spośród których 20 ma trafić do Condora. Rozważane są Boeingi 787-9 oraz 787-10, a także Airbusy A350-900. 13 kwietnia, w okresie panowania pandemii koronawirusa, PGL ogłosiło, że jednak nie przejmie linii Condor. Nieoficjalnym powodem jest niedopełnienie obowiązków finansowych przez niemiecką linię. PLL LOT usunął ze swojej floty wszystkie pozostałe we flocie Boeingi 737 400, które służyły we flocie od 27 lat. 10 marca 2020 ostatni egzemplarz SP-LLG wykonał swój ostatni lot w barwach PLL LOT w rejsi z Krakowa do Warszawy, do którego przyporządkowano okazjonalny callsing "LAST734".

Z powodu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w dniu 15 marca zostały zawieszony wszystkie połączenia LOTu z Polski i z Węgier. Po tej dacie LOT wykonywał jedynie połączenia cargo oraz repatriacyjne w porozumieniu z rządem. Takim rejsem był najdłuższy aktualnie lot w historii Polskich Linii Lotniczych - w dniu 31 marca 2020 Boeing 787-9 Dreamliner SP-LSD wykonał trwający 14 godzin i 55 minut lot z Warszawy do Buenos Aires.                                     

1.12. Historia LOT do Domu

LOT wspólnie z polskim rządem stworzył akcję #LOTdoDomu, dzięki której Polacy, którzy z powodu pandemii koronawirusa pozostali za granicą mogli powrócić do kraju. Przewoźnik wykonał 388 rejsów o numerach LO8XXX, które wykonywane były od 15 marca do początku kwietnia i przewiozły około 54 000 pasażerów. Loty odbywały się między innymi do Meksyku, Kuby, Filipin, Australii, Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Tanzanii, Malediwów, Bali, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki Południowej Afryki, Kataru, Sri Lanki.

                                     

2. Współpraca z Nordica

5 listopada 2016 roku Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Nordica podpisały strategiczną umowę o współpracy. Na mocy tej umowy PLL LOT przejął 49% udziałów przewoźnika, a od 19 listopada 2016 wszystkie rejsy linii Nordica są wykonywane z kodem LOT LO. Nordica przejęła od LOT operacje na trasie Tallinn – Warszawa zaś PLL LOT zabazował w stolicy Estonii jednego ze swoich Embraerów do obsługi trasy Tallinn – Monachium. Dwa samoloty Nordici Bombardier CRJ-900 wykonują dla PLL LOT bezpośrednie połączenia z Warszawy w ramach siatki LOT.

Wszystkie samoloty wykonujące rejsy dla Nordici pozostały w jej malowaniu, ale dodatkowo jest na nich umieszczone logo PLL LOT.

Wszystkie połączenia z Tallinna są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży PLL LOT, Nordica korzysta również z innych elementów platformy operacyjnej LOT.

                                     

3. Linie lotnicze Condor

W dniu 24 stycznia 2020 roku we Frankfurcie została podpisana umowa o przejęcie przez właściciela PLL LOT, Polską Grupę Lotniczą, niemieckiej linii lotniczej Condor. Została ona wystawiona na sprzedaż jesienią 2019 roku, po upadłości poprzedniego właściciela firmy Thomas Cook. Umowa obejmowała przejęcie wraz z całą flotą 53 samolotów, w tym 16 szerokokadłubowych, wszystkimi trasami i slotami oraz załogami. 13 kwietnia 2020 roku PGL poinformowało o odstąpieniu od kupna linii Condor. Nieoficialnym powodem było niedopełnienie obowiązków finansowych przez niemiecką linię

Linia Condor jest linią czarterową, większość miejsc w samolotach jest sprzedawana koncernom turystycznym, a jedynie część miejsc jest w normalnej sprzedaży. Firma przewozi rocznie około 8 mln pasażerów. Samoloty latają z największych niemieckich lotnisk takich jak Frankfurt, Monachium, Hamburg, Dusseldorf, Hannover, Leipzig i Stuttgart

Samoloty latają pod kodem Condor CFG DE.

                                     

4. Flota PLL LOT

Średnia wieku maszyn PLL LOT to 8 lat stan na 07.04.2020.

LOT jest pierwszą linią lotniczą w Europie we flocie której pojawił się Boeing 787 Dreamliner. Trzeci dostarczony Boeing 787-9 LOT-u SP-LSC i czwarty Boeing 737 MAX 8 SP-LVD to samoloty w specjalnym malowaniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pojawiły się informacje, że LOT chce zakupić trzy Boeingi 777 od Singapore Airlines

                                     

5. Wypadki i awaryjne lądowania

 • Katastrofa lotnicza w Warszawie 19 grudnia 1962. Samolot Vickers Viscount SP-LVB podczas podejścia do lądowania przy złych warunkach pogodowych. Na pokładzie znajdowały się 33 osoby 28 pasażerów i 5 członków załogi, wszyscy zginęli. Przyczyna wypadku: nieznana.
 • Katastrofa lotnicza w Lesie Kabackim – 9 maja 1987 o godzinie 11:10. Samolot pasażerski Polskich Linii Lotniczych LOT Ił-62M "Tadeusz Kościuszko” nr rejestracyjny SP-LBG w czasie rejsu nr LO5055, z Warszawy do Nowego Jorku, rozbił się w trakcie awaryjnego lądowania w Warszawie. Zginęło 172 pasażerów i 11 członków załogi.
 • Katastrofa polskiego An-12 w Bejrucie – 13 maja 1977. Antonow An-12 użytkowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT, lecący z Warny do Bejrutu, rozbił się podczas podejścia do lądowania. Zginęła cała 9-osobowa załoga.
 • Katastrofa lotnicza pod Słupskiem – 26 marca 1981. Samolot pasażerski Polskich Linii Lotniczych LOT An-24 lecący rejsowo lot nr 691 z Warszawy do Słupska, rozbił się i spłonął 4 km od pasa startowego. Zginęła 1 osoba, reszta 51 osób zdążyła się ewakuować z wraku przed wybuchem.
 • Katastrofa lotnicza na Policy – 2 kwietnia 1969 na północnym stoku Policy w Paśmie Babiogórskim, na terenie Zawoi, rozbił się samolot Polskich Linii Lotniczych LOT An-24 nr rejestracyjny SP-LTF, nr lotu 165. Na pokładzie znajdowały się 53 osoby 47 pasażerów i 6 członków załogi, wszyscy zginęli.
 • Katastrofa lotnicza pod Tuszynem – 15 listopada 1951 samolot Lisunow Li-2 o znakach SP-LKA wystartował z Łodzi w kierunku Krakowa. Niedaleko od miejsca startu, przy niskim pułapie chmur i słabej widoczności w pobliżu miejscowości Tuszyn w powiecie łódzkim w rejonie wsi Górki Duże, samolot zaczepił o linię wysokiego napięcia i spadł na ziemię, a następnie stanął w płomieniach. W wypadku zginęli wszyscy będący na pokładzie – 16 osób w tym czterech członków załogi.
 • Wypadnięcie samolotu z pasa na Okęciu – 23 stycznia 1980, roku Tupolew Tu-134 SP-LGB wracający z Berlina Schonefeld podczas lądowania rozbił się na wale ziemi na przedłużeniu pasa 11. Nikt nie zginął, samolot całkowicie rozbity. Przyczyną był błąd załogi, która nie użyła spadochronu hamującego ten wariant jeszcze nie posiadał rewersu silników, zamiast tego był wyposażony w spadochron.
 • Katastrofa lotnicza na Okęciu – 14 marca 1980 o godzinie 11:15 w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie rozbił się samolot Polskich Linii Lotniczych LOT Ił-62 "Mikołaj Kopernik” nr rejestracyjny SP-LAA, lecący z Nowego Jorku lot nr LO007. Zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród pasażerów znajdowała się polska piosenkarka Anna Jantar.
 • Katastrofa lotnicza we Francji 1965 – 20 sierpnia 1965, rozbił się samolot Vickers Viscount SP-LVA, w Jeuk St. Troud we Francji. Na pokładzie znajdowała się tylko załoga 4 osoby wszyscy zginęli. Przyczyna wypadku: nieznana.
 • Katastrofa lotnicza pod Rzeszowem – 2 listopada 1988, samolot pasażerski An-24W nr rejestracyjny SP LTD "Dunajec” lecący z Warszawy do Rzeszowa podczas podchodzenia do lądowania uległ awarii obu silników. Samolot awaryjnie lądował bez podwozia na łące w okolicach Białobrzegów. Zginęła 1 osoba, reszta 28 osób zdążyła opuścić samolot przed eksplozją.
 • Awaryjne lądowanie lotu PLL LOT 016 na Okęciu – 1 listopada 2011 około godziny 14:45. Samolot pasażerski Boeing 767-300ER SP-LPC odbywał lot z Nowego Jorku Lotnisko Newark, New Jersey do Warszawy. Pierwsze usterki systemu hydraulicznego samolotu pojawiły się 30 minut po starcie. Próby awaryjnego wysunięcia podwozia nie dały pozytywnych rezultatów i maszyna lądowała bez wypuszczonego podwozia. Nikt z pasażerów samolotu ani załogi nie został ranny.
 • Awaria silnika. 11 Marca 1990, samolot IŁ62-M odbywał rejs nr.015 z Warszawy do Toronto. Kiedy samolot znajdował się nad Atlantykiem zapaliła się żółta lampka która sygnalizowała podwyższony stan wibracji w silniku nr.2. Silnik został odrazu wyłączony, a rozgrzane łopatki zostały ugaszone. Samolot wylądował bezpiecznie, na następny dzień wrócił do Warszawy o trzech silnikach bez pasażerów. Wszystko skończyło się szczęśliwie.
                                     

6. Władze PLL LOT

Spółka boryka się z ciągłą rotacją zarządu – w ciągu 8 lat firma miała 11 prezesów. W rezultacie w latach 2012–2013 LOT miał problemy z rentownością świadczonych usług. W 2012 w związku z ciężką sytuacją finansową zwrócił się o pomoc publiczną, która łącznie miałaby wynieść ponad 1 mld zł.

 • Marcin Piróg październik 2010 – grudzień 2012
 • Sebastian Mikosz 6.02.2013 – 31.08.2015
 • Marek Grabarek czerwiec 2003 – marzec 2006
 • Jerzy Słowiński 1986–1990
 • Marek Mazur luty 2007 – marzec 2007
 • Jan Litwiński 1992–2003
 • Dariusz Nowak kwiecień 2008 – marzec 2009
 • Piotr Siennicki kwiecień 2007 – kwiecień 2008
 • Tomasz Dembski p.o. prezesa listopad 2006 – luty 2007
 • Krzysztof Kapis marzec 2006 – listopad 2006,
 • Byli prezesi
 • Bronisław Klimaszewski 1990–1992
 • Sebastian Mikosz p.o. marzec 2009 / maj 2009 – wrzesień 2010
 • Zbigniew Mazur p.o. prezesa październik 2010
 • Marcin Celejewski p.o. prezesa, 31.08.2015 – 28.01.2016
 • Obecny prezes
 • Rafał Milczarski od 28.01.2016
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej PLL LOT SA
 • Mateusz Berger
 • Członkowie Rady Nadzorczej PLL LOT SA
 • Sławomir Gawroński
 • Maciej Łukijańczuk
 • Jerzy Paluchniak
 • Wojciech Śliż
 • Adrian Markiewicz
 • Armen Artwich