Poprzednia

ⓘ Osieck (gmina)
Osieck (gmina)
                                     

ⓘ Osieck (gmina)

Osieck – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

Siedziba gminy to Osieck.

Według danych z 31 grudnia 2017 gminę zamieszkiwały 3583 osoby.

                                     

1. Herb i flaga gminy

Obecny wygląd herbu oraz flagi gminy Osieck funkcjonuje od 2016 r. Zostały one określone w Uchwale Nr XIV/119/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18.07.2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci stanowiące symbole Gminy Osieck.

Herbem Gminy Osieck są w polu czerwonym kroczącego jelenia na zielonej murawie, za nim suche drzewo, a przed nim drzewo z liśćmi. Prezentowane w herbie zestawienie motywów i barw godła wraz z barwą pola tarczy herbowej zgodne jest z podstawowymi regułami wielowiekowej, ukształtowanej jeszcze w średniowieczu sztuki i nauki heraldycznej. W swym przedstawieniu dawny herb Gminy Osieck odbyło się od 2008 roku używa herbu, który został opracowany na podstawie informacji mieszkańców. Był on niezgodny z zasadami heraldyki i weksykologii. Dla uporządkowania insygniów podjęto starania o opracowanie właściwych symboli gminy Osieck. Zadanie zostało zlecone Instytutowi Heraldyczno-Weksykologicznemu w Górach Wielkich.

Flagą Gminy Osieck jest prostokąt w dwóch kolorach zgodnych z herbem, zielony u dołu i czerwony od góry w proporcjach zgodnych z herbem, na którym widnieje herb.

                                     

2. Jednostki pomocnicze gminy

Gmina Wiejska Osieck zostało podzielona na 17 jednostek pomocniczych gminy – 13 sołectw i 4 kolonie.

Sołectwa Gminy Osieck:

Kolonie:

Kolonia Pogorzel Osieck pod Górą Osieck pod Grabinką Pod Rudnikiem Największe miejscowości gminy wiejskiej według liczby mieszkańców dane z 31 grudnia 2015 roku

                                     

3. Historia gminy

Gmina Osieck była jedną z 17 gmin wiejskich powiatu garwolińskiego guberni siedleckiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Osieck. Z dniem 31 marca 1939 roku do gminy Osieck przyłączono część obszaru znoszonej gminy Warszawice oraz wyłączono z niej gromadę Krystyna, którą przyłączono do gminy Wola Rębkowska.

                                     

4. Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Osieck ma obszar 67.5 km², w tym:

 • użytki leśne: 35%
 • użytki rolne: 57%

Gmina wiejska stanowi 10.97% powierzchni powiatu.

                                     

5. Zabytki

W gminie wiejskiej Osieck znajdują się dwanaście obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 • Budynek mieszkalny w Osiecku przy ul. Warszawskiej 9 nr ewidencyjny działki: 1450/2,
 • Kościół pw. Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku przy Kościelnej 1 nr ewidencyjny działki: 1409/7,
 • Chałupa w Osiecku z XIX wieku do rozbiórki przy ul. Rynek 37 nr ewidencyjny działki: 1923/1,
 • Budynek starej plebanii przy Kościele parafialnym w Osiecku przy Kościelnej 4 nr ewidencyjny działki: 1409/8,
 • Drewniana kaplica cmentarna pw Św. Rocha w Osiecku przy Krakowskiej nr ewidencyjny działki: 2061,
 • Kościół mariawicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pogorzeli przy ul. Pogorzel 34 z XIX-XX wieku nr ewidencyjny działki: 1369/1,
 • Budynek mieszkalny w Osiecku przy ul. Warszawskiej 23,
 • Chałupa w Osiecku przy ul. Warszawskiej 8 nr ewidencyjny działki: 1813/1,
 • Chałupa w Osiecku przy ul. Warszawskiej,
 • Budynek mieszkalny w Osiecku przy ul. Warszawskiej 25 nr ewidencyjny działki: 1904.
 • Budynek mieszkalny w Osiecku przy ul. Warszawskiej 10 nr ewidencyjny działki: 1815,
 • Chałupa w Osiecku z XVIII/XIX wieku przy ul. Warszawskiej 5 nr ewidencyjny działki: 1448,


                                     

6. Oświata i wychowanie

Przedszkola

 • Przedszkole Niepubliczne "Leśne Ludki” w Augustówce
 • Przedszkole Publiczne w Sobienkach
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Osieckie Maluchy” w Osiecku

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Augustówce
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku

Gimnazja

 • Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Osiecku
                                     

7.1. Transport Transport drogowy

 • droga powiatowa nr 36277 Osieck – Zabieżki – Kąty – Antoninek
 • droga powiatowa nr 36520 Wola Władysławowska – Natolin – Łucznica
 • droga powiatowa nr 36276 Osieck – Ponurzyca – Człekówka
 • drogi gminne o ogólnej długości 146 kilometrów
 • droga wojewódzka nr 862 Tabor – Podbiel – Osieck
 • droga powiatowa nr 36280 Osieck – Czarnowiec – Natolin – Nowe Kościeliska – Stara Huta
 • droga wojewódzka nr 739 Sobienie-Jeziory – Sobienki – Osieck
 • droga powiatowa nr 36524 Osieck – Augustówka
 • droga wojewódzka nr 879 Osieck – Dworzec Kolejowy PKP
 • droga powiatowa nr 36278 Osieck – Górki – Rudnik – Grabianka
 • droga powiatowa nr 36519 Kościeliska – Stara Huta
 • droga wojewódzka nr 805 Warszawice – Osieck – Pilawa
 • droga powiatowa nr 36516 odcinek drogi przebiegającej przez wieś Nowe Kościeliska
                                     

7.2. Transport Transport kolejowy

Obecnie przez gminę wiejską Osieck przebiegają dwie linie kolejowe: nr 7 Warszawa – Lublin – Dorohusk oraz nr 12 Skierniewice – Łuków. Stacje Kolejowe:

 • Augustówka Linia kolejowa nr 7
 • Osieck Linia kolejowa nr 12
                                     

8. Turystyka

Piesze i rowerowe szlaki turystyczne PTTK przebiegające na terenie Osiecka:

 • Trasa: Stara Wieś PKP – Lasek – Regut – Ponurzyca – Czarci Dół – Osieck, Rynek
 • MZ-5087y "Szlak wiejski” o długości 21 km
 • Trasa: Glinianka PKS – Wola Karczewska – Adamówka – Wólka Mlądzka – Rudka – Otwock – Czerwona Droga – Torfy – Jezioro Czarne – Lasek – Celestynów – Regut – Las Ponurzycki – Zabieżki – Kąciki – Osieck, UG – Łucznica – Garwolin PKP
 • MZ-5096n "Ponadregionalny szlak borów nadwiślańskich” o długości 80 km
 • PTTK OTWOCK R-1c "Szlak borów nadwiślańskich” o długośći 75 km
 • Trasa: Warszawa Radość PKP – Zagórze – Góraszka – Emów – Kamień Leśnika – Dąbrowiecka Góra – Dąbrówka – Celestynów – Regut – Podbiel – Ponurzyca – Czarci Dół – Osieck – Kąciki – Augustówka Ocznia – Jaźwiny – Augustówka – Pilawa

Hotel

 • Pod Sosnami
                                     

9. Ochotnicze straże pożarne

W gminie wiejskiej funkcjonuje 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Są to:

 • OSP w Natolinie,
 • OSP w Osiecku,
 • OSP w Pogorzeli,
 • OSP w Górkach,
 • OSP w Rudniku.
                                     

10. Religia

Kościół rzymskokatolicki

 • Kościół pod wezwaniem Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku
 • Kościół mariawicki pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pogorzeli

Kościół pw. Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja

Pierwszy kościół, którego istnienie potwierdzają źródła historyczne powstał w II połowie XIII wieku. Jego fundatorem był Konrad I – książę mazowiecki, była to budowla drewniana i przetrwała niespełna sto lat, gdyż spłonęła doszczętnie w I połowie XIV wieku. Kolejną świątynię, również drewnianą zbudowano w 1353 roku z inicjatywy księcia mazowieckiego Ziemowita III. Istniała ona do 1656 roku, kiedy to podczas "potopu” spalili ją Szwedzi. Na jej miejscu zbudowano tymczasową kaplicę która służyła jako miejsce kultu przez 18 lat. Trzeci osiecki kościół, również drewniany zbudowano z fundacji marszałka koronnego Franciszka Bielińskiego w 1675 roku. Przetrwał on do 1778 roku. Kolejny kościół był murowany, budował go ksiądz Andrzej Reptowski w latach 1778–1782. Niestety był on za mały w stosunku do powiększającej się liczby wiernych, dlatego też postanowiono wybudować większą świątynię. Została ona wybudowana w latach 1902–1904 wg projektu Stefana Szyllera, a konsekrowany przez sufragana podlaskiego bpa Franciszka Jaczewskiego w 1908 roku. Najstarszym zabytkiem świątyni jest kropielnica z czarnego marmuru chęcińskiego, pełniąca dawniej funkcje chrzcielnicy.

Kościół mariawicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Został wybudowany w 1910 roku. Początkowo świątynia należała do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, natomiast po 1935 społeczność mariawicka w większości opowiedziała się za reformami abp. Jana Marii Michała Kowalskiego i budynek przeszedł do wiernych Kościoła Katolickiego Mariawitów. Po II wojnie światowej liczba wyznawców zaczęła drastycznie spadać, dlatego w latach 70. XX w. Kościół Katolicki Mariawitów podjął decyzję o przekazaniu majątku Skarbowi Państwa. W 1985 r. kościół został wyremontowany z funduszy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie przekazany, jako mienie komunalne na rzecz gminy Osieck. Od 1989 obiekt jest dzierżawiony przez osoby prywatne. W 2001 r. wójt gminy Osieck Władysław Marek Lasocki wystosował pismo do bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, w którym proponowano przekazanie świątyni Kościołowi rzymskokatolickiemu. W 2002 Bogna Burska zrealizowała w kościele projekt malarski "Witraże”. Obecnie 2015 świątynia w dobrym stanie stoi pusta, teren jest ogrodzony i zamknięty, a plac uporządkowany. Tuż za ostatnimi zabudowaniami w kierunku Osiecka po północnej stronie drogi w lesie znajduje się niewielki cmentarz mariawitów. We wsi nie ma kościoła rzymskokatolickiego, znajduje się on w sąsiadującym Osiecku.

Plebania

Obok kościoła stoi drewniana, parterowa plebania z 1897 roku, bardzo bogato zdobiona. Kościół i plebania wybudowane zostały z inicjatywy proboszcza osieckiego ks. Aleksandra Olszewskiego. Plebania stoi na miejscu dawnego kościoła; jedna z jej ścian to właśnie ściana, będąca częścią starej świątyni.

Obok nowy budynek plebanii oraz organistówka, a po drugiej stronie ulicy dom parafialny – najstarszy murowany budynek w Osiecku. Teren wokół kościoła jest zadbany, ogrodzony kamiennym, otynkowanym płotem z dwiema kutymi bramami wjazdowymi, obsadzony drzewami, z figurami świętych, krzyżami misyjnymi oraz pomnikiem Papieża-Polaka.

Użytkownicy również szukali:

bip osieck, gmina osieck kontakt,

...
...
...