Poprzednia

ⓘ Ekonomika informacji
                                     

ⓘ Ekonomika informacji

Ekonomika informacji – ekonomika szczegółowa, której przedmiotem badań są metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług informacyjnych. Zakres podmiotowy obejmuje wszelkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach i systemach informacyjnych.

                                     

1. Literatura

 • Józef Oleński, Ekonomika informacji. Podstawy. PWE Warszawa, 2001.
 • Józef Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa, 2006.
                                     
 • ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wydziału Ekonomicznego
 • słownictwie handlu morskiego 1956, wraz z Z. Brockim Ekonomika transportu 1959 Ekonomika transportu morskiego w zarysie Wydawnictwo Morskie, Gdynia
 • 1988 do 1989. Syn Józefa i Heleny. W 1973 ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Przemysłu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1971
 • 1957 - 1968 Zasiadał w zespole redakcyjnym czasopisma Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. W PRL informacje na jego temat podlegały cenzurze. W 1977 roku jego nazwisko
 • wielkości wydatków na reklamę, itp. Badania marketingowe Stanisław Dębski, Damian Dębski Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, część 2, Warszawa 1994
 • ISBN 978 - 83 - 255 - 5419 - 4. Firma. W: red. Bogdan Miedziński, Stefan Biczyński: Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
 • habilitację. Jego specjalnością naukową był transport międzynarodowy ekonomika polityka, zarządzanie Funkcję asystenta pełnił już po drugim roku studiów
 • Zakładzie Ekonomiki Górnictwa Katedry Rachunkowości na tejże uczelni, a w latach 1958 - 1969 jako asystent, starszy asystent, adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstwa
 • wielkość barier wejścia oraz wyjścia występowanie efektu doświadczeń ekonomiki skali, efektu uczenia się wymagania kapitałowe oraz rentowność Największą

Użytkownicy również szukali:

...
...
...