Poprzednia

ⓘ Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”
Medal W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”
                                     

ⓘ Medal "W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”

Medal "W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy” – radziecki order cywilny ustanowiony dla uczczenia 800-lecia powstania Moskwy.

Medal został ustanowieniu dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 20 września 1947 roku, statut medalu został uzupełniony w dniu 23 czerwca 1951 roku.

                                     

1. Zasady nadawania

Medal przyznawany był mieszkańcom miasta, którzy wyróżnili się w czasie odbudowy, wnieśli wkład w rozwój przemysł, transport, infrastruktury miasta, handlu, instytucji nauki i kultury, jednocześnie mieszkali w Moskwie lub jego okolicach co najmniej 5 lat w szczególności:

  • pracownikom nauki i techniki, sztuki, literatury, edukacji i zdrowia
  • gospodyniom domowym, które brały udział w upiększaniu miasta, uczestniczyły w pracach szkół i innych placówek opieki nad dziećmi.
  • robotnikom, personelowi technicznemu i pracownikom przedsiębiorstw przemysłowych, transportu i infrastruktury miejskiej
  • pracownikom instytucji państwowych, partii, związków zawodowych, Komsomołu i innych organizacji społecznych
  • emerytom i rencistom, inwalidom wojennym i pracy

Medal nadawany był w imieniu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przez Komitet Wykonawczy Rady Deputowanych Ludowych Moskwy.

Łącznie nadano ponad 1.7 mln. medali.

                                     

2. Opis odznaki

Odznakę stanowi owalny krążek o średnicy 37 mm wykonany z miedźi.

Na awersie znajduje się profil głowy założyciela Moskwy Jerzego Dołgoruki. Na dole wzdłuż obwodu odznaki napis ОСНОВАТЕЛЬ МОСКВЫ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ pol. Założyciel Moskwy Jurij Dołgoruki.

Na rewersie w centrum widok Kreml w Moskwie. Powyżej napis В ПАМЯТЬ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ pol. Dla uczczenia 800-lecia Moskwy. W dolnej części tarcza z sierpem i młotem na tle flag, uzbrojenia oraz wieńca z liści laurowych, po boku daty 1147 i 1947.

Medal zawieszony był na pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką koloru zielonego, po bokach: jeden biały pasek z lewej strony oraz na przemian cztery białe i trzy czerwone paski po prawej.

Użytkownicy również szukali:

medal nachimowa, medal uszakowa, odznaczenia wojskowe radzieckie, rosja ordery i odznaczenia,

...
...
...