Poprzednia

ⓘ Medal „W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu”
Medal W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu”
                                     

ⓘ Medal "W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu”

Medal "W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu” – radziecki order cywilny ustanowiony dla uczczenia 250-lecia powstania Leningradu.

Medal został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 16 maja 1957 roku, statut medalu został ustanowiony 23 maja 1957 roku decyzją Komitetu Wykonawczego Rady Deputowanych Ludowych Leningradu.

                                     

1. Zasady nadawania

Medal przyznawany był mieszkańcom miasta, którzy wyróżnili się w czasie odbudowy, wnieśli wkład w rozwój przemysłu, transportu, infrastruktury miasta, handlu, instytucji nauki i kultury, jednocześnie mieszkali w Leningradzie lub jego okolicach co najmniej 5 lat w szczególności:

  • gospodyniom domowym, które brały udział w upiększaniu miasta, uczestniczyły w pracach szkół i innych placówek opieki nad dziećmi.
  • robotnikom, personelowi technicznemu i pracownikom przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, transportu i infrastruktury miejskiej
  • emerytom i rencistom, inwalidom wojennym i pracy
  • członkom Sił Zbrojnych ZSRR
  • uczestnikom obrony Leningradu podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej odznaczonych Medalem za Obronę Leningradu, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.
  • pracownikom nauki i techniki, sztuki, literatury, edukacji i zdrowia
  • pracownikom instytucji państwowych, partii, związków zawodowych, Komsomołu i innych organizacji społecznych

Medal nadawany był w imieniu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przez Komitet Wykonawczy Rady Deputowanych Ludowych Leningradu.

Łącznie nadano ponad 1.4 mln medali.

                                     

2. Opis odznaki

Odznakę stanowi owalny krążek o średnicy 32 mm wykonany z metalu kolorowego.

Na awersie znajduje się pomnik W. Lenina przed Dworcem Fińskim na tle rzeki Newa i gmachu Admiralicji. Za pomnikiem znajduje się rozpostarta flaga, a poniżej gałązka oliwna i snop zbóż oraz sierp i młot. W górnej części znajduje się pięcioramienna gwiazda, od której rozchodzą się promienie. Wzdłuż obwodu medalu znajduje się napis В ПАМЯТЬ 250-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДА pol. Dla uczczenia 250-lecia Leningradu.

Na rewersie w górnej części na wieńcu z liści laurowych, dębowych i kłosów zbóż połączonych szarfą znajdują się wizerunki Orderu Lenina i Czerwonego Sztandaru, którymi miasto było nagrodzone. Poniżej napis ГОРОДУ-ГЕРОЮ СЛАВА! pol. Miasto-bohater Sława!. Poniżej gmach Pałacu Smolnego i napis 250.

Medal zawieszony był na pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką o szerokości 24 mm koloru niebieskiego, po jej bokach są wąskie białe paski. W środku znajduje się czerwony szeroki opasek, na którym po bokach są dwa wąskie żółte paski.