Poprzednia

ⓘ Lista czarnych narciarskich tras zjazdowych w Polsce
                                     

ⓘ Lista czarnych narciarskich tras zjazdowych w Polsce

Lista czarnych narciarskich tras zjazdowych w Polsce – lista zjazdowych tras narciarskich w Polsce o czarnym, najtrudniejszym stopniu w skali trudności tras narciarskich:

*: użyte skróty: SL – slalom; GS – slalom gigant; SG – supergigant; DH – zjazd; K – kobiety; M - mężczyźni. **: nachylenie rozumiane jako stosunek przewyższenia do długości trasy i wyrażone w procentach.