Poprzednia

ⓘ Kategoria:Praca
                                               

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu. Poprzez działalność pracy człowiek tworzy wartość ekonomiczną w postaci towarów lub usług. W pracy mogą być też zastosowane czynności lub właściwości zwierząt, maszyn, narzędzi i materiałów.

                                               

Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej – usługi pracy tymczasowej polegają na delegowaniu do wykonywania na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej "użytkownikiem”, osób o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach przez umówiony pomiędzy stronami okres. Agencja pracy tymczasowej jest przedsiębiorstwem, którego działalność polega na rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dyspozycji użytkownika osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a użytkownikiem. Pracownik tymczasowy to osoba fizyczna zatrudni ...

                                               

Akcja Z

Akcja Z – w okresie komunistycznej Czechosłowacji nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne, określane przez oficjalną propagandę jako praca ochotnicza. Realizację Akcji Z rozpoczęto w 1959, na mocy ustawy 14/1959. Znak Z, zastosowany w nazwie akcji miał być skrótem od słowa zvelebování ulepszenie, ale najczęściej kojarzył się ze słowem zdarma za darmo. Działania w ramach akcji organizowane były najczęściej przez lokalne komitety, zakłady pracy, szkoły, organizacje partyjne i młodzieżowe. W ramach Akcji Z najczęściej usuwano śmieci z miast, sadzono drzewa ...

                                               

Angaż

                                               

Arbeitsamt

Arbeitsamt – urząd pracy, organ administracji państwowej w nazistowskich Niemczech, zajmujący się całością spraw zatrudnienia. Na okupowanych ziemiach polskich pierwsze arbeitsamty powstały już we wrześniu 1939. Zajmowały się głównie egzekwowaniem narzuconego Polakom przymusu pracy oraz dostarczaniem pracowników na roboty przymusowe do Niemiec. Dezorganizacją pracy oraz niszczeniem dokumentacji i demolowaniem siedzib arbeitsamtów oraz odbijaniem osób wysłanych przez urzędy pracy na roboty do III Rzeszy zajmowali się głównie partyzanci z oddziałów Batalionów Chłopskich.

                                               

Chałtura

Chałtura – zjawisko pracy zarobkowej. W potocznym języku oznacza działalność motywowaną względami wyłącznie zarobkowymi. W wielu przypadkach oznacza pójście na kompromis oraz może stanowić uszczerbek na wizerunku artysty. Chałtura ma zdecydowanie wydźwięk negatywny. W powszechnym rozumieniu jest często kojarzona z występami "celebrytów" na wydarzeniach sponsorowanych przez korporacje niemające na co dzień związku z kulturą, bądź organy władzy publicznej. W przeszłości wyraz ten, występujący wyłącznie w liczbie mnogiej chałtury lub chautury oznaczał zaduszki, dziady. Wyraz "chałtura” jest p ...