Poprzednia

ⓘ Historia antropologiczna
                                     

ⓘ Historia antropologiczna

Historia antropologiczna - dziedzina historiografii wykorzystująca metody i perspektywę badawczą antropologii kulturowej. W odróżnieniu od tradycyjnej historiografii, historia antropologiczna rozszerza zakres badań nad społeczeństwem i jednostką zajmuje się problemami mentalności i świadomości zbiorowej, relacji międzyludzkich, życia codziennego, religijności, relacji człowieka z środowiskiem przyrodniczym a także doświadczania śmierci, miłości, choroby.

Wyodrębnienie się historii antropologicznej jako nowej specjalności badań historycznych datuje się na lata siedemdziesiąte XX wieku, kiedy ukazały się dwie prace: Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w. Carlo Ginzburga 1976 oraz Montaillou - wioska heretyków Emmanuela Le Roy Ladurie 1975.

Historia antropologiczna określana jest czasami błędnie mianem antropologii historycznej, która jednak jako subdyscyplina antropologii społecznej posiada własną tradycję badawczą. Ta niejasność terminologiczna stanowi konsekwencję tzw. antropologizacji nauk humanistycznych, w tym wypadku historii.

                                     
  • Anthropology and Other Essays K. Hastrup 1990 Nature and Policy in Iceland 1400 - 1800 etnohistoria mikrohistoria historia społeczna historia antropologiczna
  • Stobiecki i Tomasz Wiślicz, Kraków: Universitas, 2014. Ewa Domańska, Historia antropologiczna Mikrohistoria w: Natalie Zemon Davis, Powrót Martina Guerre a
  • Historia nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych
  • 2006 habilitował się na podstawie rozprawy Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna Profesurę zwyczajną uzyskał w lipcu 2018 roku. Kierownik Zakładu
  • Sacrum, mit, historia tom zawierający wybór tekstów religioznawczych i antropologicznych Mircei Eliadego wydany po raz pierwszy w Polsce w 1970 roku
  • Narodowe Muzeum Antropologiczne hiszp.: Museo Nacional de Antropología muzeum w stolicy Meksyku, położone w stołecznym parku Chapultepec. Otwarte
  • zasłaniającego genitalia. Waldemar Kuligowski: Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 116 - 119. Cytat: Pas
  • Interakcjonizm społeczny koncepcja antropologiczna według której wszelkie działania społeczne poprzedzało pojawienie się świadomości u człowieka. Zakłada
  • Mechanizm ewolucji w odniesieniu do filogenezy człowieka 1946 - 1947 Mapa antropologiczna ludności Karpat 1947 Pochodzenie człowieka 1948 Drogi i bezdroża
  • niezbędne do poczęcia. Waldemar Kuligowski: Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 113. Georges Duby: Damy