Poprzednia

ⓘ Cash management
                                     

ⓘ Cash management

Cash management – stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych, której celem jest zapewnienie wystarczającej płynności. Cash management służy zapewnieniu gotowości płatniczej, minimalizowaniu kosztów zachowania płynności i maksymalizowaniu zysku z nadwyżek płynności. Inna, krótsza, definicja odnosząca się do cash management definiuje ten termin jako zarządzanie wpływami i wypływami gotówki.

W bankowości termin cash management oznacza szereg usług oferowanych przedsiębiorstwom przez banki, które są związane ze wspomaganiem zarządzania przepływami gotówkowymi.

                                     

1. Historia

Za pioniera cash management uważa się Mellon Bank, który wprowadził taki system po raz pierwszy w 1969 roku. W Europie, a zwłaszcza w Niemczech, systemy te od 1980 roku wprowadzały banki ze Stanów Zjednoczonych. W Republice Federalnej Niemiec jako pierwszy bank niemiecki system cash management wprowadził w 1983 roku Commerzbank. Następnie w 1984 roku Dresdner Bank i w 1985 roku Deutsche Bank.

                                     

2. Funkcje

Do funkcji cash managementu można zaliczyć:

  • planowanie popytu na pieniądz,
  • kontrola płynności.
  • dysponowanie środkami,

Do zadań systemu cash managementu należą m.in:

  • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
  • kontrola spływu należności,
  • lokowanie nadwyżek środków pieniężnych,
  • utrzymanie stosunków z bankami.
  • planowanie przepływów środków pieniężnych w krótkich okresach,
  • realizowanie bieżących płynności wierzycielom,
  • ograniczenie ryzyka kursowego,