Poprzednia

ⓘ Bolesławski (herb z nobilitacji w 1879)
Bolesławski (herb z nobilitacji w 1879)
                                     

ⓘ Bolesławski (herb z nobilitacji w 1879)

Bolesławski – polski herb szlachecki z nobilitacji galicyjskiej. Jeden z dwóch herbów z nobilitacji galicyjskich o tej nazwie)

                                     

1. Opis herbu

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

Na tarczy dzielonej w krzyż w polach i III srebrnych głowa żubrza brunatna między dwiema gwiazdami błękitnymi w pas; w polach II i IV czerwonych, wieniec laurowy zielony.

Klejnot: godło z pól i III.

Labry: z prawej czerwone, z lewej błękitne podbite srebrem.

                                     

2. Najwcześniejsze wzmianki

Nadany Gustawowi Bolesławskiemu von Trenck, z drugim stopniem szlachectwa Ritter von. Nobilitowany był wojskowym urodzonym w Slawonii, odbył wyprawy naukowe do źródeł Nilu i Ameryki Północnej. Predykat von Trenck miał pochodzić od nazwiska rodziny, z którą był spokrewniony przez matkę, na co nobilitowany musiał uzyskać zgodę wszystkich żyjących członków rodziny. Nobilitacja datowana na 26 lipca 1879.

                                     

3. Herbowni

Ponieważ herb Bolesławski był herbem własnym, z nobilitacji osobistej, prawo do posługiwania się nim przysługuje tylko jednemu rodowi herbownemu:

Bolesławski.